Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
PRZEDSZKOLE 152
Strona głowna  /  Aktualności  / 
data dodania: 2020-04-30 12:30:53

RODZICE - OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Prosimy o wstępne zadeklarowanie potrzeb drogą mailową do dnia 4.05.2020 r.  do godz. 12.00  kornel152@interia.pl

Prosimy także o sprecyzowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Zbierane informacje posłużą do zaplanowania organizacji pracy przedszkola z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli.

Biorąc pod uwagę zagrożenie wynikające z epidemii koronawirusa i wytycznych MEN dotyczących pobytu dzieci w przedszkolu.

 

  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

RODZICU:

1. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

2. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

3. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

PRZEDSZKOLE:

1. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze.

2. Pracownicy  będą w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne,  przyłbice).

3. Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie.

4. Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę.

5. Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

6. Wietrzenie  sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3