Kontakt
PRZEDSZKOLE 152 "AKADEMIA DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI"
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola! 
Aktualności

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców z Dyrektorem informuje, że Święto Pieczonego Ziemniaka odbędzie się jutro w ogrodzie przedszkolnym. W wyjątkowej sytuacji /deszcz/ impreza zostanie przeniesiona do budynku.

Prosimy o zabranie ze sobą dobrego humoru.

Zapraszamy:)

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-10-09 11:46:25


Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania organizacyjne,
 które odbędą się:

 

Grupy I, II, VI- 18.09.2019., godz. 17.00

Grupy III, IV, V- 17.09.2019., godz. 17.00

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-09-02 17:11:49

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

        6:00-7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

       7:30 – 8:00  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc      wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

        8:00-8:20     Przygotowanie do śniadania.

          8:20 -9:00    Śniadanie.

          9:00-9:45     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

        9:45-10:30   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy   ruchowe.

          10:30-11:00 II śniadanie.

          11:00-13:00 Leżakowanie.

          13:00-13:30  Przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00   Obiad.

14:00- 18:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

     6:00-7:30           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

    7:30 – 8:00   Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

   8:00-8:20         Przygotowanie do śniadania.

    8:20 -9:00          Śniadanie.

    9:00-10:30        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

   10:30-11:00       II śniadanie.

    11:00-13:00  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub
                       w  sali, zabawy   ruchowe.

   13:00-13:30        Przygotowanie do obiadu.

   13:30-14:00        Obiad.

14:00- 14:15       Ćwiczenia relaksacyjne

14:15-15:45  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie    poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

15:45-18:00       Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-08-27 20:44:37

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

GR. I, II

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Duży podpisany koc + podpisaną poszwę oraz podpisaną piżamę (każda część).

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. III, IV, V, VI

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-08-27 20:43:38

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
- Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasa Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. 
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego miesiąca.


- Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
- Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
- Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
- Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców.

3 posiłki (100 %)-7,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad) 
2 posiłki (80%)- 5,60 zł (II śniadanie, obiad)
Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłaty za korzystanie z przedszkola  płatne są do 10 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc. na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 152
os.Piastów 10
31-623 Kraków
Nr konta w Baku PKO BP: 69102028920000510205905106
Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

 

W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności opłat.

*podstawa prawna:
Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-08-27 20:40:54

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-08-27 20:39:15

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-06-30 07:33:52

Nasze przedszkole w swoim wyposażeniu posiada dywan interaktywny oraz tablicę interaktywną, które ułatwiają naszym Przedszkolakom naukę oraz przygotowują do szkoły.

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-14 14:00:20

WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNEJ GRUPIE POPOŁUDNIOWEJ!!!!

Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym przedszkolu!

https://www.facebook.com/400338763394232/videos/1050215801844243/

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-13 21:45:47

PRZEDSZKOLAKI DLA NOWEJ HUTY - MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PIOSENKI W KTÓRYM WZIĘŁY UDZIAŁ DWIE NASZAE DZIEWCZYNKI Z GRUPY V - HANNA B. I NINA S. JESTEŚMY NIEZMIERNIE DUMNI Z NASZYCH WYCHOWANEK. WYKONANIE ZAPREZENTOWANYCH PIOSENEK: "CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?" I "KOCHAM NOWĄ HUTĘ" ZACHWYCIŁO PUBLICZNOŚĆ I JURY. DZIEWCZYNKI ZDOBYŁY WSPANIAŁE MIEJSCA I - NINA i II - HANIA CIESZYMY SIE OGORMNIE SZCZEGÓLNIE, ŻE W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ 15 PRZEDSZKOLI I 25 UCZESTNIKÓW GRATULUJEMY!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-13 21:38:56

W ubiegły wtorek dzieci z grupy IV dzielnie reprezentowały nasze przedszkole w konkursie ekologicznym, który odbył się w Samorządowym Przedszkolu nr 144. Dzieci prezentowały wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zdrowego stylu życia, co skutkowało zdobyciem I MIEJSCA. Jesteśmy bardzo dumni z naszych przedszkolaków!!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-13 21:28:43

Nie straszny nam smog!!! Nasze przedszkolaki oddychają czystym świeżym powietrzem! We wszystkich salach zawisły oczyszczacze powietrza i pokazują kolor zielony! :)

komentarzy: (0)
data dodania: 2019-05-13 21:19:45 Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
- Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasa Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. 
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 10 każdego miesiąca.


- Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
- Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
- Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
- Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców.

3 posiłki (100 %)-7,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad) 
2 posiłki (80%)- 5,60 zł (II śniadanie, obiad)
Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłaty za korzystanie z przedszkola  płatne są do 10 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc. na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 152
os.Piastów 10
31-623 Kraków
Nr konta w Baku PKO BP: 69102028920000510205905106
Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

 

W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności opłat.

*podstawa prawna:
Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-11 16:12:45

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

GR. I, II

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Duży podpisany koc + podpisaną poszwę oraz podpisaną piżamę (każda część).

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. III, IV, V, VI

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-08-30 16:49:01

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

        6:00-7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

       7:30 – 8:00  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc      wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

        8:00-8:20     Przygotowanie do śniadania.

          8:20 -9:00    Śniadanie.

          9:00-9:45     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

        9:45-10:30   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy   ruchowe.

          10:30-11:00 II śniadanie.

          11:00-13:00 Leżakowanie.

          13:00-13:30  Przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00   Obiad.

14:00- 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

     6:00-7:30           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

    7:30 – 8:00   Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

   8:00-8:20         Przygotowanie do śniadania.

    8:20 -9:00          Śniadanie.

    9:00-10:30        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

   10:30-11:00       II śniadanie.

    11:00-13:00  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub
                       w  sali, zabawy   ruchowe.

   13:00-13:30        Przygotowanie do obiadu.

   13:30-14:00        Obiad.

14:00- 14:15       Ćwiczenia relaksacyjne

14:15-15:45  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie    poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

15:45-17:30       Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-08-30 16:39:38

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-08-30 16:38:29


W okresie wakacyjnym sekretariat czynny od 8.00 do 14.00.

Dyżur dyrektora po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-30 00:11:58

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-06-25 15:14:17

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-29 20:26:11

Akcji ,,Pola Nadziei" towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Na palmę i stroik wielkanocny". W konkursie wzięło udział ok. 40 prac konkursowych. Jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach: dzieci młodszych i starszych. Pani Dyrektor Małgorzata Konopka nagrodziła wszystkie dzieci biorące udział w konkursie. Dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaangażowanie i przygotowanie pięknych prac! Stroiki i palmy zostały przekazane na kiermasz, z którego dochód przekazany został na hospicjum św. Łazarza. Dziękujemy za każde wsparcie!

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-29 20:24:23

W miniony czwartek kolejny już raz w naszej placówce odbyło się spotkanie w ramach akcji ,,Pola Nadziei". Naszym gościem była przedstawicielka hospicjum św. Łazarza. Pani Kasia poprowadziła prelekcje dla dzieci, podczas której dowiedzieli się m.in czym jest hospicjum i kto to wolontariusz. Przedszkolaki obejrzeli film edukacyjny oraz posłuchali o funkcjonowaniu chorych w hospicjum. Jeszcze raz dziękujemy P. Kasi za przybycie!

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-29 20:19:42

UWAGA RODZICE

 

Czy Twoje dziecko ma trudności w nauce, pisaniu, czytaniu, myli litery, ma słabą koncentrację wzrokowo- ruchową? A może ma problemy z poruszaniem się, utrzymaniem równowagi, myli strony prawo-lewo, góra- dół? Często się stresuje, denerwuje i frustruje?

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-17 19:40:26

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-08 21:46:50

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

Zapraszamy również w marcu na zajęcia otwarte wszystkie przyszłe przedszkolaki.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-02 20:55:34

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

W dniach 22.02. - 28.02.2018r. należy złożyć w sekretariacie deklarację o kontynuacji na rok szkolny 2018/2019. Deklaracje znajdują się w szatni przedszkola.

WAŻNE: Nie złożenie deklaracji w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z usług naszego przedszkola.

Od 01.03. rusza rekrutacja dla nowych dzieci.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-02-21 20:01:20


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

DZIECI WRAZ Z RODZICAMI,

KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY CHCĄ ZAPISAĆ SIĘ

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PODCZAS DNI OTWARTYCH   marzec 2018

Data

Godz.

Temat zajęć

Grupa wiekowa

Osoba prowadząca

Nr sali

5 III

10.00

"GIMNASTYKA DLA SMYKA"

4 -latki

Anna S.

s. gimn

6 III

9.10

"CZY TO JUŻ WIOSNA?"

4, 5- latki

Aneta S.

VI

7 III

9.10

"MARCOWE ZABAWY"

4- latki

Katarzyna F.

II

8 III

9.30

"TANIEC NOWOCZESNY"

4 - latki

Klub Pasja

s. gimn.

9 III

10.00

ZABAWY RUCHOWE DO MUZYKI

5 latki

Renata B.

s. gimn.

12 III

9.10

W POSZUKIWANIU WIOSNY

4 latki

Marta P.

II

13 III

9.10

DZIAŁANIA PRZESTRZENNE - EDUKACJA MATEMATYCZNA

6- latki

Małgorzata B.

V

14 III

9.10

"MARCOWE PSOTY"

3 -latki

Dorota  J.

I

15 III

12.00

ZABAWY Z J. ANGIELSKIM

5- latki

Magdalena G.

III

16 III

9.30

ZABAWY RYTMICZNE

4 - latki

Renata B.

s. gimn.

19 III

9.10

"PRZYSMAKI KTÓRE LUBIĄ PRZEDSZKOLAKI" - ZAJĘCIA KULINARNE

6 -  latki

Dorota S.

V

20 III

9.10

WIOSNA RADOSNA - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

5, 6 latki

Teresa S.

IV

21 III

10.00

ZABAWY Z J. ANGIELSKIM

4- latki

Magdalena G.

II

22 III

9.30

TANIEC DLA DZIECI

4 - latki

Klub Pasja

s. gimn.

23 III

15.30

W MARCU JAK W GARNCU

3-6- latki

Barbara R.

II

26 III

9.10

"WIELKANOCNY BARANEK"

5- latki

Aneta B.

II

27 III

9.10

PISANKOWE DODAWANIE

4, 5 - latki

Natalia T.

VI

28 III

9.10

"ŚWIĄTECZNE ZAJĘCIA KULINARNE"

5, 6 - latki

Agata Dz.

IV

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-02-14 20:25:07


komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-17 20:07:56

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania nakrętek, a tym samym pomogli potrzebującym dzieciom.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:50:03

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:47:40

,,POLSKA - MOJA OJCZYZNA " to hasło pod, którym odbył się Wieczór Patriotyczny w Samorządowym Przedszkolu nr 152 ,,Akademia Dziecięcej Twórczości".

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:37:38

DRODZY RODZICE

DNIA 01 - XII - 2017r. ROZPOCZYNAMY ZBIÓRKĘ:

KARMY,KONSERW, POSŁAŃ, SMYCZY,OBROŻY, MISEK ORAZ ZABAWEK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT -
PSÓW I KOTÓW Z KRAKOWSKIEGO SCHRONISKA.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W AKCJI KTÓRA ZAKOŃCZY SIĘ 19 - XII - 2017r.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:28:01

„Komunikacja ważna sprawa”

Czy istnienie człowieka byłoby możliwe bez mówienia, pisania, czytania, gestów? Oczywiście, że nie. Komunikujemy się, aby porozmawiać, przekazać informacje, ujawnić swoje uczucia. Jednak w dzisiejszych czasach pojawia się coraz więcej zagrożeń, które nie zmuszają nas do myślenia. Język mówiony wypierają komputery, komunikatory które nie wymagają od nas prawidłowego formułowania zdań, a nawet poprawnej pisowni. Coraz więcej małych dzieci zaczyna wypowiadać swoje pierwsze słowa bardzo późno lub ma trudności z prawidłową artykulacją. Rodzice bardzo często zamiast mówić do dziecka włączają bajki, jednak to nie zastąpi „żywego języka”. Dzieci uczą się przez naśladownictwo, więc kiedy mówimy do niech stwarzamy sytuację do nauki prawidłowej artykulacji, wymowy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:13:26

Informujemy, że od 27.11.2017r obowiązuje nowy Statut Przedszkola. Dokument dostępny w zakładce Statut przedszkola.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-08 15:48:41

Od dnia 11.09.2017r. prosimy Rodziców o podpisanie aneksu do umowy. Aneks podpisuje Rodzic z którym została zawarta umowa.
Proszę o przyniesienie ze sobą umowy i dowodu osobistego na rok szkolny 2017/2018.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-09-08 15:15:46

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

        6:00-7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

       7:30 – 8:00  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc      wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

        8:00-8:20     Przygotowanie do śniadania.

          8:20 -9:00    Śniadanie.

          9:00-9:45     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

        9:45-10:30   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy   ruchowe.

          10:30-11:00 II śniadanie.

          11:00-13:00 Leżakowanie.

          13:00-13:30  Przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00   Obiad.

14:00- 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

     6:00-7:30           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

    7:30 – 8:00   Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

   8:00-8:20         Przygotowanie do śniadania.

    8:20 -9:00          Śniadanie.

    9:00-10:30        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

   10:30-11:00       II śniadanie.

    11:00-13:00  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub
                       w  sali, zabawy   ruchowe.

   13:00-13:30        Przygotowanie do obiadu.

   13:30-14:00        Obiad.

14:00- 14:15       Ćwiczenia relaksacyjne

14:15-15:45  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie    poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

15:45-17:30       Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA POPOŁUDNIOWA

14:00-19:00 - REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

14:00-14:15     Schodzenie się dzieci

14:15-15:45     Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zajęcia muzyczno-ruchowe, rytmiczne, taneczne, gimnastyczne, rozwijanie aktywności w różnych sferach.

14:45-16:00     Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (w przypadku niesprzyjającej aury - gry
i zabawy ruchowe w salach)

16:00-16:10     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

16:10-16:30     Posiłek.

16:30-17:30     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

17:30-18:00     Zabawy inspirowane przez nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, fundamentalne oraz zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym, wychowawczym.

18:00-19:00     Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-31 21:59:54

 

Już w  PIĄTEK 1 WRZEŚNIA 2017r. rozpoczynamy nowy rok przedszkolny!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-29 12:50:50

Drodzy Rodzice.
W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2017 r. Prezydenta Miasta Krakowa (znak: BS-06.300.19.2017) uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września bieżącego roku odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia. W praktyce oznacza to, iż opłata za miesiąc wrzesień będzie naliczana i pobierana w październiku. Wysokość należnych opłat będzie ustalana przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W tym terminie przedszkole informuje także o wysokości należnych opłat w formie papierowej do rąk Rodzica. Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.
Wyżej wymieniona zmiana wymaga podpisania przez Państwa aneksu do umowy zawartej z przedszkolem na nowy rok szkolny 2017/2018.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-29 12:44:59

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

GR. I, II

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Duży podpisany koc + podpisaną poszwę oraz podpisaną piżamę (każda część).

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. III, IV, V, VI

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. VII

1.   Zamykany pojemnik z podwieczorkiem.

2.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-29 12:40:34

W okresie wakacyjnym sekretariat czynny od 8.00 do 14.00.

Dyżur dyrektora po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-07-10 20:50:38

17 maja w Samorządowym Przedszkolu Nr 152 odbyła się III edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu z języka angielskiego ,,English is fun”. Chęć wspólnej zabawy oraz rywalizacji fair play zadeklarowało 6 przedszkoli wraz z nauczycielami z Dzielnicy XV: P-le Nr 64, P-le Nr 125, P-le Nr 131, P-le Nr 148, P-le Nr 177, P-le Nr 187. Dodatkowo jako gospodarze udział wzięli nasi przedszkolacy z Grupy V (Julia Piętniewicz, Nina Martini-Kielan, Mateusz Kaczor). W jury zasiadali Pani Dyrektor Małgorzata Konopka, Pan Janusz Pasik Radny Dzielnicy XV Mistrzejowice, Pani Teresa Stolarczyk Nauczycielka, Pani Aneta Stasiak- nauczycielka języka angielskiego.
3- osobowe drużyny z każdego przedszkola musiały się zmierzyć w 5 konkurencjach z zakresu podanych w regulaminie konkursu zagadnień: kolory, owoce i warzywa, zwierzęta, zjawiska pogody, członkowie rodziny, cyfry. Dodatkowym zadaniem było wcześniejsze przygotowanie piosenki/ rymowanki lub wiersza i zaprezentowanie podczas konkursu. Rywalizacja była zacięta i pełna emocji, drużyny reprezentowały bardzo wysoki poziom.
Po wszystkich konkurencjach jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 177
II miejsce otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 131
III miejsce otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 148

Wszystkie dzieci otrzymały dyplom oraz nagrody. Dodatkowo każde przedszkole, które wzięło udział w konkursie otrzymało słownik ang-pol oraz dyplom, a nauczyciel- drobny upominek.
Kolejną niespodzianką były gry dydaktyczne, układanki, puzzle dla każdego przedszkola, których sponsorem był Pan Janusz Pasik.
Wszystkim Uczestnikom i ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy Pani Dyrektor, Radzie Dzielnicy XV w Krakowie, sponsorom za zaangażowanie w przygotowanie konkursu.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-21 23:01:43

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-17 21:51:41

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-17 21:05:50

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-15 20:16:37