PRZEDSZKOLE 152

English is fun

 

Hello. 

Proszę utrwalajcie dni tygodnia z piosenką "The days of the week".

https://youtu.be/mXMofxtDPUQ

Zapraszam również do utrwalania nazw części ciała z piosenką "Head, shoulders, knees and toes.."

https://youtu.be/WX8HmogNyCY

Have fun 

Pozdrawiam pani Małgosia

 

 

9.12.2021 grupa 5

Hello on Thursday! / Witajcie w czwartek!

Dziś nauczymy się słówek dotyczących Św. Mikołaja, jego wyglądu i rzeczy:

Santa Claus – Święty Mikołaj

Santa`s house – dom Św. Mikołaja

Santa`s sleigh – sanie Św. Mikołaja

Reindeer – renifer

Carrot – marchewka (dla renifera)

Glass/mug of milk – szklanka/kubek mleka( dla Mikolaja)

Cookie – ciasteczko(dla Mikołaja lub renifera 

Chimney – komin

Elf – elf

Helper - pomocnik

Fireplace – kominek

Stocking – skarpeta na prezenty

Bell – dzwoneczek

Sack – wór na prezenty

Gift , present – prezent, podarunek

Red hat – czerwona czapka

Belt – pas

Boots – buty

Beard – broda

Mittens/ gloves – rękawiczki

Suit – ubranie/strój

Teraz zapraszam do piosenki S – A – N – T – A

https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.( Czerwona czapka, biała broda, błysk w oku)

Santa is his name-o.( Święty Mikołaj to jego imię)

S-A-N-T-A

S-A-N-T-A

S-A-N-T-A

And Santa is his name-o.

 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.

Santa is his name-o.

*-A-N-T-A

*-A-N-T-A

*-A-N-T-A

And Santa is his name-o.

 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.

Santa is his name-o.

*-*-N-T-A

*-*-N-T-A

*-*-N-T-A

And Santa is his name-o.

 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.

Santa is his name-o.

*-*-*-T-A

*-*-*-T-A

*-*-*-T-A

And Santa is his name-o.

 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.

Santa is his name-o.

*-*-*-*-A

*-*-*-*-A

*-*-*-*-A

And Santa is his name-o.

 

Red hat, white beard, twinkle in his eye.

Santa is his name-o.

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

*-*-*-*-*

And Santa is his name-o.

S-A-N-T-A

S-A-N-T-A

S-A-N-T-A

And Santa is his name-o.

 

 

A teraz wykonajcie karty pracy.

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/mikolaj-ang-kolory.png

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/mikolaj-kolorowanka-ang.docx

 

 

 

 

15.04.2021 grupy I, II, VI

Dzien? dobry w czwartek. Dzisiaj czeka na was piosenka o pogodzie „How’s the weather? Zache?camy do obejrzenia nagrania. 

 

https://youtu.be/rD6FRDd9Hew

Jaka jest pogoda ? 

 

Is it sunny? - Czy jest słonecznie?

Is it rainy? - Czy pada deszcz?

Is it cloudy?- Czy jest pochmurno?

Is it snowy?- Czy pada s?nieg?

Let’s look outside- Spo?jrzmy na zewna?trz 

 

How's the weather? 

How's the weather?

How's the weather today?

Is it sunny? 

Is it rainy? 

Is it cloudy?

Is it snowy? 

How's the weather today?

 

Let's look outside. 

How's the weather?

Is it sunny today?

 

 

15.04.2021 grupy III, IV, V

Hello on Thursday!   /  Witajcie w czwartek!

Zaczynamy piosenką utrwalającą nazwy planet - wykonujcie ruchy jak dziewczynki z teledysku:

https://www.youtube.com/watch?v=Syx3oma-od4

Dziś zapraszam Was do dalszego poznawania  i utrwalania słówek dotyczących kosmosu oraz ich prawidłowej wymowy:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/space1.jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/angielski-kosmos-2.jpg

space – przestrzeń

astronaut – astronauta

rocket – rakieta

Earth – ziemia

sky – niebo

star, stars  – gwiazda, gwiazdy

Moon – księżyc

alien – ufoludek

planet – planeta

asteroid – asteroida

comet – kometa

telescope – teleskop

satellite – satelita

galaxy – galaktyka

black hole – czarna dziura

 

https://www.youtube.com/watch?v=t5GWyMCBCkQ

https://www.youtube.com/watch?v=VVsRPx1IIyE

Drodzy rodzice przeczytajcie dzieciom tłumaczenie prezentacji. Poproście o powtarzanie „kosmicznych słówek”:

 

Space

Lets go on a journey to outer space. First we must get in my rocket ship.

Rocket ship. Rocket ship.

3,2,1 BLAST OFF!!!!!

Wow. There are so many things to see up here.

In our Solar System we have 8 planets.

Solar System. Solar System.

Sun. Sun.

Planet. Planet.

Earth is a planet.

Earth. Earth.

We have a lot of satellites in space that give us useful information about the weather.

Satellite. Satellite.

There is the Moon.

Moon. Moon.

Look at all the stars.

Stars. Stars.

Look out! There is an asteroid coming straight at us.

Asteroid. Asteroid.

Whew! That was a close one.

Let’s go a little further out.

This is our galaxy.

Galaxy. Galaxy.

In the center of the galaxy there is a black hole.

Black Hole. Black hole.

All of this is known as space.

Space. Space.

Review: Rocket ship, Sun, moon, solar system, planet, Earth, asteroid, stars,

satellite, galaxy, black hole, space.

 

TŁUMACZENIE:

Przestrzeń

Wybierzmy się w podróż w kosmos. Najpierw musimy wsiąść do mojej rakiety.

Okręt rakietowy.

3,2,1 BLAST OFF !!!!!

Łał. Jest tu tak wiele rzeczy do zobaczenia.

W naszym Układzie Słonecznym mamy 8 planet.

Układ Słoneczny.

Słońce.

Planeta.

Ziemia to planeta.

Ziemia.

Mamy wiele satelitów w kosmosie, które dostarczają nam przydatnych informacji o pogodzie.

Satelita.

Jest księżyc.

Księżyc.

Spójrz na wszystkie gwiazdy.

Gwiazdy.

Uważaj! Asteroida leci prosto na nas.

Asteroida.

Uff! Było blisko.

Przejdźmy trochę dalej.

To jest nasza galaktyka.

Galaktyka.

w centrum Galaktyki znajduje się czarna dziura.

Czarna dziura.

Wszystko to jest znane jako kosmos.

Przestrzeń.

Powtórzenie: rakieta, słońce, księżyc, układ słoneczny, planeta, ziemia, asteroida, gwiazdy,

satelita, galaktyka, czarna dziura, przestrzeń.

 

Zapraszam Was teraz do wykonania karty pracy:

Pomóż wystartować rakiecie odliczając po angielsku od 10 do 1 i wpisując cyfry w okienka. Pisz po śladzie „Blast off” i pokoloruj obrazek.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/angielski-kosmos-kolorowanka.png

Kolejne zadanie - połącz obrazki z wyrazami:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/angielski-kosmos-karta-pracy.jpg

Na koniec odliczamy i ruszamy na księżyc! Zapraszam do piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=DEHBrmZxAf8

 

“ZOOM ZOOM ZOOM - WE'RE GOING TO THE MOON”

Attention all astronauts

Please report the rocket ship

Prepare yourself for blast off

Thank you!

Zoom Zoom Zoom

We’re going to the moon

Zoom Zoom Zoom

We’re going to the moon

If you want to take the trip

Climb aboard my rocket ship

Zoom Zoom Zoom

We’re going to the moon

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

We have blast off!

TŁUMACZENIE:

„ZOOM ZOOM ZOOM - Lecimy na księżyc ''

Uwaga wszyscy astronauci

Proszę zgłosić rakietę

Przygotuj się na start

Dziękuję!

 

Zoom Zoom Zoom

Lecimy na księżyc

Zoom Zoom Zoom

Lecimy na księżyc

Jeśli chcesz się wybrać na wycieczkę

Wdrap się na pokład mojej rakiety

Zoom Zoom Zoom

Lecimy na księżyc

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Wystartowaliśmy!

Kto ma ochotę jeszcze liczyć po angielsku? Zachęcam do liczenia z tą oto piosenką:

„Ten little aliens”   /    „Dziesięć małych kosmitów”

https://www.youtube.com/watch?v=Xv9RphEP3yI

HAVE FUN – PANI MAŁGOSIA!

13.04.2021 grupy III, IV, V

Hello on Tuesday!

Witajcie we wtorek!

Zaczynamy piosenką utrwalającą nazwy dni tygodnia „ The days of the week.”/„ Dni tygodnia”- znacie ją wszyscy doskonale więc proszę śpiewajcie (Gdy piosenka się zaczyna, pan krab wita dzieci i prosi je aby posłuchały jak matka kura śpiewa piosenkę o dniach tygodnia. Następnie  pan krab zachęca do powtórzenia nazw dni tygodnia. Kolejne powtórzenie jest: raz cicho i drugi raz głośno. Na koniec śpiewamy dni tygodnia bardzo szybko!)

 https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Dziś tematem naszych zajęć jest  Układ Słoneczny – Solar System http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/plakaty-uklad-slonecznyjpg(1).jpg

 

Zapraszam do obejrzenia prezentacji i zapoznania się z nazwami planet w języku angielskim i ich poprawną wymową:

https://www.youtube.com/watch?v=sD1-rS_TM2o

Solar System  - Układ Słoneczny

Sun - Słońce

The Sun is very big and hot. -  Słońce jest bardzo duże i gorące.

There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. -  Są: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.

They go around the Sun. - One krążą wokół słońca.

Solar System - Układ słoneczny

This is our solar system. - To jest nasz układ słoneczny.

Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Sun. -  Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.

Mercury -  Merkury

Mercury is the closest planet to the Sun. -  Merkury to najbliższa Słońcu planeta.

Venus – Wenus

Venus is the brightest planet in the sky. - Wenus to najjaśniejsza planeta na niebie.

Earth - Ziemia

Earth is our planet. - Ziemia to nasza planeta.

Mars - Mars

Mars is a red planet. - Mars to czerwona planeta.

Jupiter  - Jowisz

Jupiter is the largest planet. - Jowisz to największa planeta.

Saturn - Saturn

Saturn is the planet with the rings.- Saturn to planeta z pierścieniami.

Uranus - Uran

Uranus is very cold and cloudy.- Uran jest bardzo zimny i mętny.

Neptune - Neptun

Neptune is made of gas. -  Neptun jest zbudowany z gazu.

Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune

This is our solar system. - Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

To jest nasz układ słoneczny.

 

Teraz kolejne zadanie - pokolorujcie zdjęcia planet, wytnijcie je i przyklejcie w odpowiedniej kolejności od słońca:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/solar-system-karty-pracy-2.pdf

Zapraszam do wysłuchania piosenki o planetach – pewnie niektórzy z Was pamiętają ją z naszych zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0

The Solar System song – Piosenka o układzie słonecznym.

 

I am the Sun. I'm a burning ball of fire. I'm very big indeed.

Life on earth depends on me. I am the Sun.

Jestem słońcem. Jestem płonącą kulą ognia. Jestem naprawdę duży.

Życie na ziemi zależy ode mnie. Jestem słońcem.

 

I am Mercury. I'm the closest planet to the Sun.

I'm a ball of iron - I have no moons. I am Mercury.

Jestem Merkury. Jestem najbliższą słońcu planetą.

Jestem żelazną kulą - nie mam księżyców. Jestem Merkury.

 

I am Venus. I'm the same size as the Earth but I spin the other way and much more slowly.

I have no water -- I am Venus.

Jestem Wenus. Mam taki sam rozmiar jak ziemia, ale obracam się w drugą stronę i znacznie wolniej.

Nie mam wody - jestem Wenus.

 

I am the Earth. The place where we all live. There is land and lots of sea so I look blue.

I have a moon. I am the Earth.

Jestem ziemią. Miejsce, w którym wszyscy mieszkamy. Jest tu ląd i dużo morza, więc wyglądam niebiesko. Mam księżyc. Ja jestem Ziemia.

 

I am Mars. I'm a rocky, red planet. My mountains are the highest in our solar system.

I have 2 moons. I am Mars.

Jestem Marsem. Jestem kamienistą, czerwoną planetą. Moje góry są najwyższe w naszym układzie słonecznym. Mam 2 księżyce. Jestem Marsem

 

I am Jupiter. I'm a gas giant. I'm the biggest and I spin the fastest. I have the biggest moon. I am Jupiter.

Jestem Jowiszem. Jestem gazowym gigantem. Jestem największy i kręcę się najszybciej. Mam największy księżyc. Jestem Jowiszem.

 

I am Saturn. I'm a gas giant. My rings are made of ice. Titan is my biggest moon. I am Saturn.

Jestem Saturnem. Jestem gazowym gigantem. Moje pierścienie są zrobione z lodu. Tytan to mój największy księżyc. Jestem Saturnem

 

I am Uranus. I'm an icy gas giant. I'm the coldest planet in our solar system. And I have rings made of dust. I am Uranus.

Jestem Uranem. Jestem lodowatym gazowym gigantem. Jestem najzimniejszą planetą w naszym układzie słonecznym. I mam pierścienie zrobione z pyłu. Jestem Uranem.

 

I am Neptune. I'm an icy gas giant. I'm the farthest planet from the sun. I have many storms. I am Neptune.

Jestem Neptunem. Jestem lodowatym gazowym gigantem. Jestem planetą najbardziej oddaloną od słońca. Mam wiele burz. Jestem Neptunem.

We are The Solar System.

Jesteśmy układem słonecznym.

 

Na koniec karta pracy dla chętnych  - pokoloruj słońce i planety, podczas kolorowania danej planety lub słońca powtarzaj jego nazwę po angielsku:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/angielski-kosmos-kolorowanka.jpg

 

13.04.2021 grupy I, II, VI

Witajcie we wtorek. Zapraszamy do zapoznania sie? z wiosenna? piosenka? „Five little flowers”. Razem z rodzicami policzcie kwiaty wyste?puja?ce w nagraniu. Dodatkowo odpowiedzcie na pytanie: What colours do you see”?  Jakie kolory widzicie? 
Miłego ogla?dania. See you soon.
https://youtu.be/eFWXPmUg_IQ

"FIVE LITTLE FLOWERS SONG WITH LYRICS'
5 little flowers 
Standing in the sun 
See their heads nodding 
Bowing one by one 
Down, down, down, 
Falls the gentle rain 
And the 5 little flowers 
Lift up their heads again 
1  2   3   4   5 
5 little flowers 
Standing in the sun 
See their heads nodding 
Bowing one by one 
Down, down, down, 
Falls the gentle rain 
And the 5 little flowers 
Lift up their heads again 
1 2   3 4   5 
5 Little Flowers
Nodding- kiwanie 
Bowing- kłanianie 
Gentle rain- łagodny deszcz 
Lift up- podnies?c? sie? 
 What plants/ flowers need to grow? 
Czego  potrzebuja? ros?liny kwiaty z?eby rosna?c?? 
Sun- słon?ce 
Rain/ water-deszcz/ woda

 

8.04.2021 grupy III, IV, V

Hello! Witajcie po Świętach….Myślę, że po zjedzeniu tych pysznych świątecznych ciast, czekoladowych jaj i zajęcy przyda się Wam trochę sportu i zdrowych przekąsek. Dlatego też dziś zaczniemy od powtórki  nazw owoców i warzyw:

owoce: https://www.youtube.com/watch?v=9VjqnaFSn9Y 

jabłko - apple 

banan - banana 

pomarańcza - orange 

ananas - pineapple 

gruszka - pear 

truskawka - strawberry  

wiśnia i/lub czereśnia - cherry

cytryna - lemon 

brzoskwinia - peach 

winogrona - grapes 

 

warzywa: https://www.youtube.com/watch?v=V7A7bqniVTA

corn – kukurydza

eggplant – bakłażan

pumpkin – dynia

aspararogus – szparag

peas – groszek

carrot – marchewka

potato – ziemniak

mushroom – grzyb

tomato – pomidor

onion – cebula


 

A teraz zapraszam do utrwalania słówek dotyczących różnych dyscyplin sportowych i prawidłowego ich wypowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=yZUeOF1UAk8 ,

https://www.youtube.com/watch?v=bgN3emjfrFc ,

https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA ,

football / soccer – piłka nożna 

archery - łucznictwo

basketball - kosykówka

tennis – tenis ziemny

surfing - surfing

baseball - baseball

bowling - kręgle

golf - golf?

volleyball - koszykówka

cycling - oznacza kolarstwo, ale „riding a bike” lub „ bike riding” – oznacz jazdę na rowerze.

hockey - hokej

badminton - badminton

swimming - pływanie

kayaking - spływy kajakowe

skateboarding - jazda na deskorolce 

roller skating / rollerblading  – jazda na rolkach

trampolining – skakanie na trampolinie

jump rope – skakanka, skipping rope/ jumping rope – skakanie na skakance

ice skating – jazda na łyżwach

gymnastic - gimnastyka

running - bieganie?

skiing – jazda na nartach

table tennis – tenis stołowy

rugby - rugby

yoga – joga

ballet - balet

karate - karate

boxing – boks

weight lifting – podnoszenie ciężarów

Zapraszam Was do wysłuchania i nauki piosenki o sporcie – możecie przy niej poćwiczyć lub potańczyć:

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY 

 

--- Sports Song ---

 

What do you like? What do you like?

What do you like?

Baseball, baseball. I like baseball.

Basketball, basketball. I like basketball.

Volleyball, volleyball. I like volleyball. 

Soccer, soccer. I like soccer.

 

Baseball, basketball, volleyball, soccer. 

I like sports! Hurray!

 

What do you like? What do you like?

What do you like?

 

Diving, diving. I like diving.

Swimming, swimming. I like swimming. 

Skiing, skiing. I like skiing.

Skating, skating. I like skating. 

 

Diving, swimming, skiing, skating. 

I like sports! Hurray!

 

What do you like? What do you like?

What do you like?

Tennis, tennis. I like tennis. 

Badminton, badminton. I like badminton. 

Fencing, fencing. I like fencing. 

Boxing, boxing. I like boxing. 

 

Tennis, badminton, fencing, boxing. 

I like sports! Hurray! 

Hurray!

 

TŁUMACZENIE:

-  Piosenka sportowa ---

 

Co lubisz? Co lubisz?

Co lubisz?

Baseball, baseball. Lubię baseball.

Koszykówka, koszykówka. Lubię koszykówkę.

Siatkówka, siatkówka. Lubię siatkówkę.

Piłka nożna, piłka nożna. Lubię piłkę nożną.

 

Baseball, koszykówka, siatkówka, piłka nożna.

Lubię sport! Hurra!

 

Co lubisz? Co lubisz?

Co lubisz?

 

Nurkowanie, nurkowanie. Lubię nurkować.

Pływanie, pływanie. Lubię pływać.

Jazda na nartach, jazda na nartach. Lubię jeździć na nartach.

Łyżwiarstwo, jazda na łyżwach. Lubię jeździć na łyżwach.

 

Nurkowanie, pływanie, jazda na nartach, jazda na łyżwach.

Lubię sport! Hurra

Co lubisz? Co lubisz?

Co lubisz?

Tenis, tenis. Lubię tenis.

Badminton, badminton. Lubię badmintona.

Szermierka, szermierka. Lubię szermierkę.

Boks, boks. Lubię boks.

 

Tenis, badminton, szermierka, boks.

Lubię sport! Hurra!

Hurra! 

Zachęcam do wykonania karty pracy ( z niewielką pomocą rodzica) - połącz słowa z obrazkami przedstawiającymi dyscypliny sportowe. Pokoloruj obrazki.

                                                                             HAVE FUN – PANI MAŁGOSIA!

 

8.04.2021 grupy I, II, VI

Witajcie w czwartek. zapraszamy do zapoznania się z piosenką ,,Hey Ladybug”.

Niech ta rytmiczna melodia zachęci Was do zabawy i tańca ze szczęśliwą, małą biedronką z czarnymi kropkami- ,, Little, lucky black spots”, czerwonymi skrzydłami- ,, Fly with your red wings”, która latała wysoko do nieba-,,Fly up high in the sky” oraz nisko w ogrodzie- ,, Fly down low in the garden”. 

Miłego słuchania.

https://www.youtube.com/watch?v=rY5ajMMFO28

 

2.04.2021 grupy I, II, VI

Witajcie w piątek. Zapraszamy do zapoznania się ze słownictwem związanym z Wielkanocą. Zachęcamy do kilkukrotnego powtarzania słówek. 

https://www.youtube.com/watch?v=2GBhDPkXsJs

A jako drugie zadanie zapraszamy na quiz Easter Game For Kids | Guess The Easter Word https://www.youtube.com/watch?v=LTp9jQ3t8dQ

 

 

02.04.2021 grupy III, IV, V

Hello Easter Bunnies!!!

 

Dziś zaczynamy od przeliczania zajączków!!!

10 EASTER BUNNIES – 10 WIELKANOCNYCH ZAJĄCZKÓW

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

1 little, 2 little, 3 easter bunnies,

4 little, 5 little, 6 easter bunnies

7 little, 8 little 9 little

10 easter bunnies hopping all around! (skaczących dookoła)

hop hop hop STOP!

hop hop hop STOP!                                                                           

 hop hop hop STOP!                                                          PODSKOKI

hop hop STOP!

 

1 little, 2 little, 3 easter bunnies,

4 little, 5 little, 6 easter bunnies

7 little, 8 little 9 little

10 easter bunnies running all around! (biegających dookoła)

run run run STOP!

run run run STOP!

run run run STOP!                                                                              BIEGANIE

run run STOP!

 

1 little, 2 little, 3 easter bunnies,

4 little, 5 little, 6 easter bunnies

7 little, 8 little 9 little

10 easter bunnies walking all around! (chodzących dookoła)

walk walk walk STOP!

walk walk walk STOP!

walk walk walk STOP!                                                      CHODZENIE

walk walk STOP!

 

 

1 little, 2 little, 3 easter bunnies,

4 little, 5 little, 6 easter bunnies

7 little, 8 little 9 little

10 easter bunnies skipping all around! (skaczących dookoła)

skip skip skip STOP!

skip skip skip STOP!

skip skip skip STOP!                                                            PODSKOKI

skip skip STOP!

 

Aby utrwalić poznane na ostatnich zajęciach słówka zachęcam do nauki krótkiej rymowanki, którą świetnie można zilustrować ruchem. Mówcie wolno i szybko, głośno i szeptem a nawet śpiewająco a przekonacie się, że bardzo szybko ją zapamiętacie:

Fluffy bunny                   -  puszysty zajączek   (przykładamy obie ręce z  wytkniętymi dwoma  palcami do  głowy, udajemy zajączka)

Fluffy chick                     -  puszysty kurczaczek   (dłonie przykładamy do ramion,  udajemy  kurczaczka)                                                         

Jump into the basket    -  wskocz do koszyczka     (robi jeden duży podskok)

Quick, quick, quick         -  szybko, szybko, szybko  ( uderzamy trzy razy w kolana, obiema  rękami)

 

Jeśli ktoś zna i lubi piosenkę BINGO to na pewno spodoba mu się propozycja „B-U-N-N-Y" - zapraszam do literowania w języku angielskim:

 https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

Tekst wyświetla się w trakcie piosenki i powtarza się:

There is a rabbit with a pink nose,

floppy ears and a fluffy tail

and Bunny is his name-O

B-U-N-N-Y

B-U-N-N-Y

B-U-N-N-Y

and bunny is his name-o

TŁUMACZENIE:

Jest królik z różowym nosem,

miękkimi uszami i puszystym ogonem

a Bunny to jego imię....

 

Karta pracy – utrwalajcie kolory i numery ????

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/pin6.jpg

Zapraszam Was również do wielkanocnej zabawy ???? W Wielkiej Brytanii ( i nie tylko) z okresem wielkanocnym związana jest zabawa “Easter Egg Hunt “ - “Polowanie na pisanki” organizowana w Wielką Niedzielę. Zabawa ta polega na znajdywaniu ukrytych świątecznych jajeczek. Mogą być to tradycyjne pisanki lub  też czekoladowe jajeczka, zajączki, kurczaczki... Każdego roku dzieciaki szperają po domach i ogrodach w poszukiwaniu wielkanocnych jaj z czekolady i innych skrzętnie poukrywanych słodkości. Ta zabawa jest świetna dla całej rodziny (ciekawe kto znajdzie najwięcej?) i myślę, że śmiało można ją powtarzać????

    

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/angielski-2.jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/ngielski.jpg

 Karty pracy dla chętnych????

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/egghunt2.jpg

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/karta-pracy-ang-5.jpg

                                                                                 HAPPY EASTER!!!

                                                            PANI MAŁGOSIA 

 

 

1.04.2021 Język angielski grupy III, IV, V 

Hello my Easter Bunnies! - Witajcie moje Wielkanocne Zajączki!

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc, to wspaniała okazja, aby poprzez zabawę i piosenkę związane z tym świętem zapoznać Was z angielskimi nazwami: wielkanocnego koszyczka, jajek, zajączka, baranka, a przy okazji można utrwalać też inne słownictwo, np. kolory, liczenie.

Na początek rozgrzewka językowa – przypomnienie nazw kolorów i liczb od 1 do 10.

Do zabawy przygotujcie:

-10 jajek wyciętych z kolorowego papieru - żółte, czerwone, niebieskie, zielone, fioletowe, różowe, pomarańczowe, białe, czarne, brązowe (można je też narysować na białych karteczkach i pokolorować);

Filmik z piosenką, dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4  –oglądajcie, słuchajcie i powtarzajcie.

Teraz na stole lub dywanie rozłóżcie przygotowane papierowe jajka i nazwijcie po angielsku ich kolory.

Następnie  policzcie ile jest jajek - po angielsku. Można najpierw poćwiczyć sobie nazwy poszczególnych liczb, jest do tego świetna piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA – najpierw liczymy od 1 do 10, a potem od 10 do 1.

A teraz czas na wprowadzenie nowego słownictwa:

Easter – Wielkanoc

Easter egg/eggs – wielkanocne jajko-pisanka /jajka-pisanki

Easter bunny – wielkanocny zajączek

Easter basket – wielkanocny koszyk

Easter lamb – wielkanocny baranek

Easter chick – wielkanocny kurczak

Prawidłową wymowy powyższych słówek można też posłuchać oglądając filmik dostępny pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=8MWFfwZmAjo

 

Zabawa 1.

Przygotujcie koszyczek. Rodzic, babcia , dziadek, rodzeństwo... zawiązuje  dziecku oczy szalikiem lub chustą a sam chowa kolorowe jajka w różnych miejscach pokoju, domu...następnie odsłania dziecku oczy i mówi:

„Find the easter eggs ( fajnd de ister egs )” (znajdź wielkanocne jajka).

Kiedy dziecko odszuka wszystkie pisanki, wkłada je kolejno do przygotowanego wcześniej koszyczka zgodnie z poleceniami:

„Put the yellow egg in the basket” (put de jeloł eg in de basket -włóż żółte jajko do koszyka)

„Put the red egg in the basket” (put de red eg in de basket - włóż czerwone jajko do koszyka)

I tak dalej – aż wszystkie pisanki znajdą się w koszyku.

 

Zabawa 2.

Przygotuj( po prostu narysuj )obrazek z zajączkiem wielkanocnym i przyklej taśmą do drzwi lub ściany – najważniejsze, aby zajączek znajdował się na wysokości twarzy dziecka. Zawiązujemy dziecku oczy szalikiem lub chustą i dajemy mu kawałek plasteliny - nosek zajączka - który należy przyczepić w odpowiednie miejsce. Można przy tym użyć polecenia „Stick a nose for the bunny”( stik a nąs for de banyi) - przyklej nos króliczkowi.

 

Zapraszam do wysłuchania i śpiewania wielkanocnej piosenki:

https://youtu.be/85iD8QA9X_M 

 

MY PRETTY EASTER BASKET 

A tisket, a tasket

I have an Easter basket.

Come and put an egg inside

My pretty Easter basket.

 

A basket, a basket

I have an Easter basket

Come and put an egg inside

My pretty Easter basket

 

TŁUMACZENIE:

MÓJ ŚLICZNY KOSZYK WIELKANOCNY

 

Tisket, tasket

Mam koszyk wielkanocny.

Przyjdź i włóż jajko do środka

Mój śliczny koszyk wielkanocny.

Koszyk, koszyk

Mam koszyk wielkanocny

Przyjdź i włóż jajko do środka

Mój śliczny koszyk wielkanocny

 

Czas na ostatnie zadanie: wielkanocna karta pracy - podczas kolorowania powtarzajcie poznane słówka.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/karta-pracy-angielski-wielkanoc(2).jpg

 

Na pożegnanie piosenka:https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

 

HAVE FUN!

MIŁEJ ZABAWY!!!

Pani Małgosia. 

 

 

1.04.2020 GRUPA I, II, VI

CZWARTEK

Witajcie drogie dzieci. Mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o angielskim. Doskonale wiemy, jak uwielbiacie ,,Baby shark”. Mamy dla Was wielkanocną wersję tej piosenki. Zapraszamy do słuchania i śpiewania. Bawcie się dobrze. 

Baby Shark's Happy Easter

https://www.youtube.com/watch?v=IE3FgnBv-6o

 

24.06.2020

Dzień dobry w środę, pozostajemy w temacie wczorajszego święta. Zapraszamy do zapoznania z piosenką „Love my daddy, yes I do”. Have a nice day! 

 

https://youtu.be/ZZv8jsOTGBQ

 

LOVE MY DADDY YES I DO SONG LYRICS 

 

Love somebody Yes I do - kocham kogoś, tak kocham 

Love somebody Yes I do 

Love somebody Yes I do 

Love somebody 

Can you guess who? - czy zgadniesz kogo?

 

Love my daddy Yes I do - kocham mojego tatę, tak kocham 

Love my daddy Yes I do 

Love my daddy Yes I do 

Love somebody 

Can you guess who?

 

23.06.2020

Witajcie we wtorek, 

Dzisiaj jest szczególny dzień, Dzień Taty. 

W związku z tym, zapraszamy do zapoznania się z piosenką. Składamy najpiękniejsze życzenia. Happy Father's Day!????

 

https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg

 

I Love My Daddy (Father's Day Song)

 

I love my daddy

I love my daddy

I love my daddy

Yes I do

Here's a kiss and a hug for you

thank you daddy for all you do

Happy fathers day

Happy fathers day

 

I love my daddy- kocham mojego tatę 

 

Here's a kiss and a hug for you- zostawiam całusy i uściski dla Ciebie 

 

Thank you daddy for all you do- dziękuje za wszystko, co dla mnie robisz 

 

Happy Father’s day- szczęśliwego Dnia Taty

17.06.2020

Witamy w środę, 

Zapraszam Was na przejażdżkę kolorowymi samochodami, a przy okazji na małe zakupy.

 

https://youtu.be/ZZiTNJ6QleA

 

Mamy do wyboru samochód: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, brązowy, fioletowy, różowy. Który kolor jest Waszym ulubionym ?

A na jakie smakołyki macie ochotę: banany, dynia, truskawki, brokuły, jagody, ziemniaki, winogrono, watę cukrową?

 

16.06.2020

Witamy we wtorek, zachęcamy do zapoznania się z piosenką „Clap your hands”. Spróbujcie wykonywać gesty zgodne z tekstem. Have fun!

 

Clap your hands klaszcz w dłonie 

Pat your knees- poklep kolana 

Stomp your feet- tupać stopami 

Blink your eyes- mrugnij oczami 

Wiggle your ears- poruszaj uszami 

 

https://youtu.be/C3c8fzbsfOE

 

 

10.06.2020

Witajcie w środę, 

Zapraszamy do zapoznania się z piosenką 

„Do You Like Broccoli Ice Cream?”

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

 

Zabawa do piosenki nie jest skomplikowana – wystarczy powtarzać pytania w odpowiednich miejscach(przerwa po każdym pytaniu) 

i odpowiadać na nie: Yes, I do (kciuk do góry

i oblizujemy się)/ No, i don’t (kciuk na dół 

i krzywimy się). 

 

Have fun!

9.06.2020

Hello on Tuesday
Zapraszamy do zapoznania się z piosenką „Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun”. Przekonajmy słoneczko, ukrywające się za drzewem, aby dla nas zaświeciło żebyśmy mogli się z nim bawić. Have  fun!

https://youtu.be/hlzvrEfyL2Y

Mr. Sun, Sun, Mister Golden Sun Lyrics
Oh Mr. Sun Sun, Mister Golden Sun
Please shine down on me

Oh Mr. Sun Sun, Mister Golden Sun
Hiding behind a tree
Little children are asking you
Please come out so we can play with you

Oh Mr. Sun Sun, Mister Golden Sun
Please shine down on me

Oh Mr. Sun Sun, Mister Golden Sun
Please shine down on me

Oh Mr. Sun Sun, Mister Golden Sun
Hiding behind a tree
Little children are asking you
Please come out so we can play with you

 

 

3.06.2020

Hello on Wednesday

Pozostajemy w tematyce dotyczącej zwierząt, tym razem zwierzęta na farmie. Old MacDonald Had A Farm” to kultowa piosenka, która doczekała się wielu różnych wersji i coverów.

Dzisiaj proponujemy zabawy z tą piosenką w wydaniu Super Simple Song: https://supersimple.com/song/old-macdonald/

 

2.06.2020

Hello on Tuesday

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną piosenką, tym razem dotyczącą zwierząt z kanału Super Simply Song “I have a pet”.

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

 

Śpiewając piosenkę naśladujcie odgłosy zwierząt! Czy dacie radę zapamiętać je wszystkie w odpowiedniej kolejności? Z każdą zwrotką będzie trudniej! Let’s go!

 

Słowniczek:

dog – pies

cat – kot

mouse – mysz

bird – ptak

fish – ryba

lion – lew

 

Have a nice day! ????

 

 

27.05.2020

 

Witajcie w środę, mimo, że Dzień Mamy był wczoraj, dzisiaj również świętujemy. Zapraszamy do zapoznania się 

z piosenką ,,Mommy"

There is someone who I love so- jest ktoś, kogo kocham

.......who gives me hugs-kto mnie przytula

.......whose smile I love- czyj uśmiech kocham

.......who keeps me safe- kto zapewnia bezpieczeństwo

.......who reads to me- kto czyta

.......who tucks me in- kto mnie utuli

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VaSqxGc4gU

Lyrics

There is someone who I love so

 And Mommy is her name-o

M-O-M-M-Y

M-O-M-M-Y

M-O-M-M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who gives me hugs

And mommy is her name-o

Kiss-O-M-M-Y

Kiss-O-M-M-Y

Kiss-O-M-M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone whose smile I love

And mommy is her name-o

Kiss, Kiss, M-M-Y

Kiss, Kiss, M-M-Y

Kiss, Kiss, M-M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who keeps me safe

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, M-Y

Kiss, kiss, kiss, M-Y

Kiss, kiss, kiss, M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who reads to me

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, kiss, Y

Kiss, kiss, kiss, kiss, Y

Kiss, kiss, kiss, kiss, Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who tucks me in

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss

Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss

Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss

And mommy is her name-o

 

Happy Mother's Day, Mommy

Happy Mother's Day, Mommy

Happy Mother's Day, Mommy

And I love you so!

Lyrics

There is someone who I love so

 And Mommy is her name-o

M-O-M-M-Y

M-O-M-M-Y

M-O-M-M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who gives me hugs

And mommy is her name-o

Kiss-O-M-M-Y

Kiss-O-M-M-Y

Kiss-O-M-M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone whose smile I love

And mommy is her name-o

Kiss, Kiss, M-M-Y

Kiss, Kiss, M-M-Y

Kiss, Kiss, M-M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who keeps me safe

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, M-Y

Kiss, kiss, kiss, M-Y

Kiss, kiss, kiss, M-Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who reads to me

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, kiss, Y

Kiss, kiss, kiss, kiss, Y

Kiss, kiss, kiss, kiss, Y

And mommy is her name-o

 

There is someone who tucks me in

And mommy is her name-o

Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss

Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss

Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss

And mommy is her name-o

 

Happy Mother's Day, Mommy

Happy Mother's Day, Mommy

Happy Mother's Day, Mommy

And I love you so!

 

26.05.2020

Good morning

It`s Mother Day. Dzisiaj Dzień Mamy. Z tej okazji składamy najpiękniejsze życzenia. Zapraszamy do zapoznania się z piosenką ,,Family Members Song" dotyczącą całej rodziny.

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

LYRICS: 

 

Mom, dad, mom, dad

Mom, dad, mom, dad

 

Brother, sister, brother, sister

Brother, sister, brother, sister

 

Grandma, grandpa, grandma, grandpa

Grandma, grandpa, grandma, grandpa

 

I love my family...I love my family, oh yeah, yeah, I do.

I love my family...I love my family, oh yeah, yeah, it's true

 

 

20.05.2020

Hello on Wednesday,

Dzisiaj zapraszamy do zabawy z piosenką “The Itsy Bitsy Spider”. Warto najpierw nauczyć się zabawy paluszkowej ilustrującej piosenkę, dlatego zachęcamy do obejrzenia lekcji z Caitie: 

 https://youtu.be/1MXzCD8IAcE 

Można przygotować sobie także specjalny zestaw do zabawy: https://supersimple.com/free-printables/itsy-bitsy-spider-dramatic-play-set/ 

Słowniczek:

Spider – pająk

Water spout – rynna

Rain – deszcz

Sun – słońce

Have a sunny day!

19.05.2020

Hello on Tuesday
witamy we wtorek, zapraszamy do zabawy z popularną piosenką ,,The wheels on the bus". Na pewno znacie również polską wersję, więc ta angielska nie sprawi Wam żadnego kłopotu. Zachęcamy do śpiewania i wykonywania odpowiednich gestów.
Have fun!
https://www.youtube.com/watch?v=6X3A-Qe4lPg
The wheels on the bus go
Round and round,- koła autobusu kręcą się

The door on the bus goes
Open and shut,- drzwi w autobusie otwierają się i zamykają

The wipers on the bus go
Swish, swish, swish,- wycieraczki ,,robią swish, swish" (naśladowanie wycieraczek)

The horn on the bus goes
Beep, beep, beep,- klakson ,,robi beep, beep"

The people on the bus go
Up and down- ludzie w autobusie ,,podskakują i opadają"

The baby on the bus goes
Waa, waa, waa,- dziecko w autobusie płacze

The mommy on the bus says
I love you, - mama w autobusie mówi ,,kocham cię"

The daddy on the bus says,
I love you, too, -tata w autobusie mówi ,,również cię kocham"

13.05.2020

Hello on Wednesday
Witajcie, kontynuujemy temat związany z rodziną. Zapraszamy  Was do bardzo znanej angielskiej rymowanki i zabawy paluszkowej, czyli “Finger Family Song”! Większość naszych przedszkolaków świetnie zna tę piosenkę ???? Możecie jej posłuchać i obejrzeć teledysk tutaj:  https://youtu.be/BSUjPAT4v2c

12.05.2020

Hello on Tuesday, 
Witajcie we wtorek, zapraszamy do wysłuchania deszczowej piosenki. Głównymi bohaterami jest rodzina, która bardzo chce przepędzić deszcz, aby można było się bawić na polu. 
Pomożecie i zaśpiewacie? 
Have fun!
Daddy- tata
Mommy- mama
Brother- brat
Sister-siostra
Baby- dziecko 

https://youtu.be/LFrKYjrIDs8

6.05.2020

Hello on Wednesday,

zapraszamy do zapoznania się z czwartą wersją piosenki ,,Open shut them". Have fun!

https://www.youtube.com/watch?v=lsuqa9U3wik

Near- blisko

far- daleko

Clean- czysty

dirty- brudny

High-wysoko

low- nisko

Empty- pusty

full- pełny

On- włączyć

off- wyłączyć

5.05.2020

Hello on Tuesday,

zapraszam do wysłuchania i obejrzenia kolejnej wersji piosenki ,,Open shut them part 3". Have fun!

https://www.youtube.com/watch?v=Cx7e729w4YE

Yummy- pyszny 

yucky- niedobry

Up- góra  

down- dół

In- w (środku)  

out- na (zewnątrz)

Over- nad 

under- pod

left- lewo

 right- prawo

 

28.04.2020

Hello on Tuesday, witajcie we wtorek, zapraszam do zabawy 
z językiem angielskim.
Jakiś czas temu zaproponowałam tradycyjną wersję piosenki ,,Who took the cookie?"

Tym razem jednak proponuję wersję nieco inną, bo ze zwierzętami wiejskimi: https://supersimple.com/song/who-took-the-cookie-farm-animals-version/

Możecie najpierw obejrzeć teledysk i posłuchać piosenki, 
a później bawić się sami!

22.04.2020

Hello on Wednesday

Happy Earth Day! Z okazji Dnia Ziemi zapraszamy do zapoznania z  nową piosenkę “Farmer Plants the Seeds” 
z kanału The Kiboomers: https://youtu.be/cRhGOdqWIIo ????

Zachęcamy do śpiewania i pokazywania, Have fun!

The farmer plants the seeds (pokazujemy jak rolnik sieje ziarno)

The sun comes out to shine (rysujemy palcem koło/słońce nad głową)

The rain begins to fall (pokazujemy jak pada deszcz ruszając palcami z góry na dół)

The seeds begin to grow (kucamy po czym powoli wstajemy)

The vegetables are here (otwartą dłonią pokazujemy “warzywa”)

The farmer digs them up (pokazujemy jak rolnik wykopuje warzywa)

Now, it’s time to eat (masujemy brzuch)

*Na wers “Hi Ho the dairy-O” możemy dodać swój gest, ruch, np. podskok lub obrót

 

 

21.04.2020

Hello on Tuesday
Witajcie we wtorek, zapraszamy na kolejne ruchowo- taneczne doświadczenia z językiem angielski. 
Przed Wami ulubiona rymowanka ,,Who took the cookie"?- czyli musimy rozwiązać zagadkę, kto zabrał ciasteczko. Ciekawe, kto okazał się największym łakomczuchem?
Panda, rabbit, bear, penguin, kangaroo- panda, królik, niedźwiedź, pingwin czy kangur. Obejrzyjcie teledysk, spróbujcie odtworzyć gesty, które wykonywaliśmy na zajęciach. Have fun!
https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg

 

 

15.04.2020

Hello on Wednesday!
Witajcie w środę. Dzisiaj proponuję piosenkę o emocjach. Zapraszam do zabawy. Zachęcamy do śpiewania oraz pokazywania (gesty na pewno pamiętacie z zajęć). Na dole znajdziecie krótkie wytłumaczenie.
Have a nice day!
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

If you're happy happy happy clap your hands.
Jeżeli jesteś szczęśliwy-zaklaszcz w dłonie
If you're angry angry angry stomp your feet.
Jeżeli jesteś zły- tupnij
If you're scared scared scared say, "Oh no!"
Jeżeli się boisz- powiedz "oh no!
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap.
Jeżeli jesteś śpiący- zdrzemnij się/idź spać

Watch videos from Super Simple in the Super Simple App for iOS! ? http://apple.co/2nW5hPd ????If you're happy happy happy clap your hands. If you're happy happy...

14.04.2020.

Hello on Tuesday,
Witajcie po świętach, brzuszki pełne? W takim razie czas na gimnastykę.
Zapraszamy do zabawy przy piosence „Head, shoulders, knees and toes”. Jak się bawić? Myślimy, że nie potrzebujecie instrukcji, ale 
w razie czego wszystkie ruchy zobaczycie na teledysku pod tym linkiem: 

https://supersimple.com/song/head-shoulders-knees-and-toes/
Have fun!

7.04.2020.

Hello Everyone. It`s time for English lesson. 
Witajcie, zaczynamy zabawę z angielskim. Dzisiaj proponuję piosenkę o tematyce wielkanocnej. Poniżej znajduje się link: 
https://m.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
Filmik na pewno Wam ułatwi zabawę. Have a nice day!
'B-U-N-N-Y SONG LYRICS'
There is a rabbit with a pink nose, floppy ears and a fluffy tail 
and Bunny is his name-O 
B-U-N-N-Y 
B-U-N-N-Y 
B-U-N-N-Y 
and bunny is his name-o 
,,To jest królik z różowym nosem, miękkimi uszami i puszystym ogonkiem i nazywa się BUNNY".

 

1.04.2020.

Good morning !
Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne jest mycie rąk. Dlatego zachęcam do obejrzenia i wysłuchania piosenki, razem z instrukcją, dotyczącej tego tematu.

Tekst piosenki:

Tops and bottoms, tops and bottoms
In between, in between
Scrub them all together, scrub them all together
Now we’re clean, squeaky clean

Tops- wierzch (dłoni)
Bottoms- spód, dół
In between- pomiędzy(palcami)
Scrub- szorować
Clean- czysty
Squeaky clean- czyściutkie
https://youtu.be/CUxSovqQOvU

31.03.2020.

Good morning on Tuesday! Witamy we wtorek, zapraszamy na gimnastykę przy jednej z ulubionych piosenek. Myślę, że doskonale pamiętacie, co trzeba robić. To do dzieła! Enjoy!           

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=eBVqcTEC3zQ                                   

25.03.2020.

Hello Wednesday, it’s time for English lesson.
Witajcie w kolejnym dniu, zaczynamy zabawę z językiem angielskim.

Dzisiaj zapraszam Was na zabawę z Waszą ulubioną piosenką ,,Walking, Walking” https://youtu.be/fPMjnlTEZwU

Posłuchajcie jej wspólnie z rodzicami i zaproście ich do zabawy, na pewno doskonale pamiętacie, wszystkie czynności, które trzeba wykonać przy tej piosence.
- Walking, Walking, hop, hop, running, now let’s stop, tiptoe, jump, swimming, now let’s sleep.
-marsz, podskoki, bieg, zatrzymaj się, chodzimy na palcach, skoki w miejscu, płyniemy, zasypiamy;
następnie wykonujemy te czynności dużo szybciej.

Gimnastyka z rana jest mile widziana.
Have fun!

 

24.03.2020.

Hello Everyone! English is fun so let`s play and sing.

Witajcie Kochane Dzieci. Zapraszam na zajęcia z języka angielskiego. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o naszych tańcach i śpiewach w związku z tą ,,przerwą" dlatego zachęcam Was dzieci i rodzice do zabawy.

Na początek- przypomnienie/ powtórzenie kolorów. Udostępniam link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

W każdej kolejnej zwrotce jest polecenie „Find something pink/orange/brown/green czyli „Znajdź coś różowego/pomarańczowego/brązowego/zielonego”.
Przez kilka sekund dzieci szukają w swoim otoczeniu czegoś w podanym kolorze (każda zwrotka to inny kolor) i dotykają tego przedmiotu.
Have a nice day! Życzę miłego dnia!