PRZEDSZKOLE 152

Oferta przedszkola

Aby zapewnić naszym wychowankom jak najlepszy rozwój  pracujemy w oparciu o następujące programy:

 

 1. „NASZE PRZEDSZKOLE” PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska;
 2. „NASZE PRZEDSZKOLE” PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI
  SZEŚCIOLETNICH - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska;
 3. „BEZPIECZNE DZIECKO” – T. Stolarczyk;
 4. „JESTEM BEZPIECZNY” – G. Zając, S. Cicha;
 5. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej;

 

 

Metody i techniki z których korzystamy w pracy z dziećmi - zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka:

 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
 • Metoda wychowania muzycznego C. Orff’a,
 • „Inteligencje wielorakie ” – teoria Howarda Gardnera,
 • Elementy nauki czytania J. Majchrzak,
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • Elementy gimnastyki R. Labana,
 • Metody relaksacyjne,
 • Bajkoterapia,
 • Opowieść ruchowa,
 • Muzykoterapia,

·           Ekspresja muzyczno- ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.

 

Oferta Samorządowego Przedszkola nr 152 „Akademia Dziecięcej Twórczości”:

 

- zajęcia rytmiki : 8 x w miesiącu,

- gimnastyka korekcyjna: 8 x w miesiącu,

- zajęcia plastyczno-techniczne,

- zajęcia z języka angielskiego: 2 w tygodniu / każda grupa,

- zajęcia tańca nowoczesnego z podziałem na grupy wiekowe, 1 x w tygodniu z Klubu Tańca Towarzyskiego „Pasja”,      

- konsultacje oraz indywidualne zajęcia z logopedą,

- konsultacje oraz indywidualne zajęcia z psychologiem,

- religia w edukacji przedszkolnej,                    

- kółko matematyczne,         

- przedstawienia teatralne w przedszkolu:  1 x w miesiącu ,    

- kółko logopedyczne,

- zajęcia otwarte dla rodziców i dla dziecka,     

- organizowane wyjścia do kina i teatru,

- współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury im. C.K. Norwida,
- cykliczne zajęcia z usprawniania małej motoryki,

- cykliczne spotkania z policją,

- cykliczne program profilaktyki przy współpracy ze strażą miejską, w ramach bezpiecznego poruszania się po drodze „Autochodzik”,             

- cykliczne spotkania ze strażą pożarną,

- współpraca z Nowohuckim Centrum Kultury

- długoletnia współpraca ze Szkoła Podstawową nr 89 w ramach integracji oraz osiągania gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich,

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: zapobieganie przemocy fizycznej i psychicznej wśród dzieci,

- coroczne spotkania z okazji Święta Niepodległości w ramach wychowania patriotycznego: Eskadrylla w Muzeum Lotnictwa w Krakowie,

- udziały w różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz przeglądach twórczości dzieci.

 

Działalność charytatywna podejmowana przez Samorządowe Przedszkole nr 152 w roku szkolnym 2020/2021 „Akademia Dziecięcej Twórczości”:

Szlachetna paczka:

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym większość z nas zapomina o problemach dnia codziennego, to czas pełen radości, miłości i ludzkiej dobroci. Są jednak wśród nas tacy, u których sytuacja materialna nie pozwala w pełni cieszyć się tym czasem. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli i ogromnego serca o wsparcie. Na terenie przedszkola organizujemy zbiórkę żywności, artykułów papierniczych oraz środków czystości, które są przekazywane rodzinom znajdującym się w potrzebie.

Pola Nadziei:

Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicjum im. św Łazarza w Krakowie, w której Przedszkole aktywnie bierze udział. Celem akcji jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych. Wszystkich zachęcamy do wsparcia hospicjum wrzucając datki do puszki znajdującej się w szatni Przedszkola. W trakcie trwania akcji rozstrzygamy konkurs na Palmę i ozdobę Wielkanocną. Wszystkie prace biorące udział w konkursie można kupić tego samego dnia na kiermaszu na terenie Przedszkola. Część dochodu ze sprzedaży prac przekazujemy na rzecz Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie.

Góra Grosza:

Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo „NASZ DOM”, z siedzibą w Warszawie. Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy pomocy: pomoc rodzinnym domom dziecka,  pomoc dla Domów dla Dzieci, pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. „Krople tworzą morze...”  - udział dzieci w akcjach pomagających innym jest bardzo cennym wkładem w poszerzenie działań przedszkola. Obok korzyści wymiernych kształtuje zarówno u dzieci jak i dorosłych cenną wartość, umiejętność dzielenia się i dostrzegania potrzebujących pomocy. Natomiast aktywna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie innej niż dydaktyczna, w dużym stopniu wpływa na zacieśnienie więzi emocjonalnych rodziców z przedszkolem i podniesienie jakości pracy wychowawczej i opiekuńczej. Gorąco zachęcamy do współpracy. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania.

Zbieramy zakrętki:

Akcja charytatywna „Zbieramy plastikowe zakrętki” jest skierowana do wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie pod patronatem Fundacji Nauka i Kultura. Dzięki organizowanym zbiórkom osoba niepełnosprawna może zostać posiadaczem nowego wózka inwalidzkiego. Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania.

Adopcja na odległość:

Jedną z wielu organizowanych akcji charytatywnych na terenie naszego Przedszkola jest dokonanie adopcji na odległość, która już trwa czwarty rok. Adopcja 5-letniej hinduski Virgini zakończyła  się. Dzięki bardzo dużym sercu Rodziców z grupy I V dziewczynka mogła się uczyć , była pod opieką lekarską , a co najważniejsze nie była głodna tak jak wielu jej rówieśników. Przysyłała nam kartki z życzeniami i podziękowaniem dwa razy do roku. W tym roku do akcji włączyli się rodzice z grupy I na rzecz dzieci i młodzieży z Maria Romero Children’s Home w Nairobi. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania. Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w adopcji.

Zbiórka materiałów plastycznych oraz „Słodka Paczka” na rzecz Oddziału Onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu:

Choroba nowotworowa pojawia się niespodziewanie, burząc dotychczasowy spokój w życiu dzieci i ich rodziców. Ich życie wówczas zostaje całkowicie podporządkowane chorobie i bezwzględnej z nią walce. Leczenie schorzeń nowotworowych jest długotrwałe, wyczerpujące organizm, przynoszące ból i cierpienie oraz tęsknotę za normalnym życiem... Życiem, jakie powinny mieć wszystkie dzieci - pełnym uśmiechu i beztroskich zabaw.  W Naszym Przedszkolu organizowana jest raz w roku zbiórka materiałów plastycznych dla Dzieci z Onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu w Krakowie.

Najdrobniejszy dar pozwoli Nam Wszystkim otrzymać najwspanialszą nagrodę, jaką jest uśmiech dziecka! Czasem tak nie wiele trzeba by pomóc! Zachęcamy do współpracy. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania.

Akcja krwiodawstwa oraz Rejestracja Potencjalnego Dawcy Szpiku w roku szkolnym 2019/2020

Przy okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka” zostały zorganizowane dwie akcje charytatywne. Jedną z nich była III edycja Akcji Honorowego Oddawania Krwi, w której udział mogli wziąć rodzice dzieci uczęszczających przedszkola, jak również mieszkańcy osiedla Piastów i Bohaterów Września. Akcja została przeprowadzona przy współpracy Samorządowego Przedszkola nr 152 z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod hasłem: TWOJA BEZINTERESOWANA POMOC „DAR KRWI” W TROSCE O ZDROWIE I PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA. Podobnie jak poprzednim razem, akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do oddania krwi zgłosiło się 28 osób, z których 16 oddało krew, co daje 15 pełnych jednostek krwi, czyli 7 litrów krwi. W październiku 2013 roku krew oddało 13 osób. Natomiast drugą akcją była I Rejestracja Potencjalnego Dawcy Szpiku. Zgłosiło się aż 12 osób chętnych, które przez wypełnienie odpowiedniego formularza i pobranie próbki krwi zostały wpisane do Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku. Jest to wynik bardzo zadawalający. Organizatorki dziękują za udział i zasługującą na duże uznanie postawę. Już dziś zachęcają do wzięcia udziału w następnej akcji, która najprawdopodobniej zostanie zorganizowana w miesiącu maju. Zapraszamy i dziękujemy!

Gwiazdka dla zwierzaka:

Głównym organizatorem akcji jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (ul. Floriańska 53). Celem akcji jest zebranie największej ilości darów (karmy) dla bezdomnych zwierząt (kotów i psów) przebywających w Krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (ul. Rybna 3). W akcji uczestniczą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne podzielone na kategorie.

Nasze przedszkole –  otrzymywało każdego roku „Certyfikat Wielkiego Serca”. Jednak już dziś wiemy, że ten „dar serca” był bogaty za co z całego serca dziękujemy Dzieciom, Rodzicom aktywnie uczestniczącym w akcji. Dziękujemy!