PRZEDSZKOLE 152

Rekrutacja

REKRUTACJA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 152
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Szanowni Państwo

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/25 odbywać się będzie w dniach 

od 01.03 - 29.03.2024 r.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz 

z odpowiednimi załącznikami prosimy dostarczyć do dnia 29.03 do godz.10:00 do sekretariatu przedszkola według harmonogramu : 

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 15:30

Środa 8:00 – 15:00

Czwartek dzień wewnętrzny

Piątek 8:00 – 12:00

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na portalu edukacyjnym

https://krakow.formico.pl

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/wniosek-2024.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny(1).pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka-2.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieorekrutacjirodzenstwa-1(1).pdf

Rok szkolny 2024/2025
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 przez dziecko uczęszczające do naszego przedszkola

Rodzice,
informujemy, iż w dniach od 21.02.2024 do 29.02.2024r. do godz. 12.00  należy złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez dziecko w kolejnym roku szkolnym, tj. 2024/2025. 
Deklarację można złożyć w godzinach pracy sekretariatu. Brak deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dziecka.
Wydrukowane deklaracje będą dostępne w przedszkolu od 21.02.2024r.

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2024 r.
Również 1 marca 2024 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:
 
Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

 


Zapraszamy do udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkolaoddzialuprzedszkolnegowszkolepodstawowej.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka.pdf

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieorekrutacjirodzenstwa.pdf

Terminy rekrutacji:
– od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
– do 5 kwietnia 2023 r. – weryfikowanie wniosków przez komisję rekrutacyjną;
– 21 kwietnia 2023 r. godz. 09:00 – wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
– od 24 kwietnia 2023 r. do 09 maja 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
– 10 maja 2023 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;
– od 25 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r. – rekrutacja uzupełniająca.

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:

 • na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl 
  w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”,

 • od 1 marca 2023 r. do pobrania na naszej stronie w zakładce „Wzory druków do pobrania”. lub w sekretariacie przedszkola nr 152

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz podpisywania złożonych wniosków za pomocą profilu zaufanego przez oboje rodziców .
Prosimy o dostarczenie wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru

Wnioski nie podpisane profilem zaufanym składamy w przedszkolu pierwszego wyboru zgodnie z poniższym harmonogramem pracy sekretariatu:

Poniedziałek 8:00 – 16:30
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek dzień wewnętrzny
Piątek 8:00 – 12:00

W razie jakichkolwiek braków w dokumentacji Komisja Rekrutacyjna zwróci
się o ich uzupełnienie.

 

 

Rekrutacja 2023/2024 dla dzieci uczęszczających

 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/deklaracja2023-str.pdf 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:
TERMINARZ REKRUTACJI
W dniach 20.02.2023 od godz. 8.00 do 28.02.2023 do godz.15:00
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Druk deklaracji dostępny będzie na stronie internetowej oraz w przedszkolu.


 

UWAGA RODZICE

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

jest podpisanie i zwrot do placówki dokumentu „ Potwierdzenie Korzystania….”
w terminie 25.04.2022 do 05.05.2022 do godziny 12:00

Rodzice dzieci uczęszczających również wypełniają ten dokument.

Dokument będzie dostępny na stronie internetowej na https://przedszkole152krakow.blizej.info/   lub w przedszkolu.

Wypełniony i podpisany dokument należy wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym .

Brak dokumentu będzie równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/potwierdzenie-pobytu-2022-23(2).pdf

 

Rodzice, których dzieci uczęszczają obecnie do naszego przedszkola.

 

Informujemy, iż deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny 2022/2023 należy składać w dniach:

od 18 lutego do 28 lutego 2022r.

Proszę o wrzucenie deklaracji do skrzynki pocztowej do dnia 28 luty do godz.12.00

Po upływie tego terminu system rekrutacji elektronicznej zostanie zamknięty, w związku z czym rodzic chcący zapisać dziecko do naszego przedszkola będzie musiał wziąć udział w rekrutacji dla nowych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/deklaracja2022(2).pdf

 

 

Szanowni Państwo


składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-28 lutego 2022 r.

 

Deklaracja dostępna będzie od 18.02.2022r.
 

Rekrutacja do przedszkola dla nowych dzieci rozpocznie się

1 marca 2022 r.

Również 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

 

 

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.38663457.309090629.1643701931-1234678893.1491467815

 

 

Rekrutacja

Od 1 marca do 31 marca 2021r.

 

Wnioski podpisane wraz z załącznikami należy składać w kopertach od 01.03.2021r. do 31.03.2021r. w godzinach pracy przedszkola do skrzynki pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu do przedszkola.

 

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wydrukowanie i przyniesienie go do naszego przedszkola.

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI: 

 

01.03-31.03 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

· do 01.04 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

· 23.04  Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

· 26.04-07.05 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

· 10.05 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:
 

24.05-01.06 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

· do 02.06 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków – przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

· 18.06 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

· 21.06-25.06 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

· 28.06 Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.ZASADY REKRUTACJI

I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu/ szkole podstawowej biorącej udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl).

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodziców jako pierwsze/pierwsza). Niezłożenie w terminie do 31 marca 2021 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice składają tylko jeden Wniosek o przyjęcie - do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Złożenie większej ilości Wniosków o przyjęcie do różnych przedszkoli/szkół - spowoduje zapisanie Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej szkole, który/która jako pierwszy/ pierwsza dokona jego akceptacji w systemie informatycznym. Możliwość wprowadzenia pozostałych Wniosków zostaje automatycznie zablokowana.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2018 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od 1 września 2021 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola trwa od 26 kwietnia do 7 maja 2021 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu


Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 18 – 26 luty 2021 Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych mogą również brać udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci posiadające orzeczenie, które nie wezmą udziału w rekrutacji będą kierowane do oddziałów integracyjnych przez Wydział Edukacji UMK na wniosek rodziców.

Uwaga:

Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2015 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2021 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

Uwaga:

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

Przewodnik dla Rodzica

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/przewodnikdlarodzica-rekrutacjadoprzedszkoliioddzialowprzedszkolnychkrakow.pdf

Wniosek przyjęcia do samorządowego przedszkola

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/wniosekoprzyjeciedosamorzadowgoprzedszkolaoddzialuprzedszkolnegowszkolepodstawowej-1-1.pdf

Oświadczenie o wielodzietności

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieowielodzietnoscirodziny-1.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieosamotnymwychowywaniudziecka-1.pdf

Oświadczenie o rekrutacji

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/oswiadczenieorekrutacjirodzenstwa-1.pdf

 

Zapraszamy do zapisów do naszego przedszkola 

https://pl-pl.facebook.com/400338763394232/videos/vb.400338763394232/861178454736348/?type=2&theater

 

Deklaracja kontynuacji roku szkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 152

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/deklaracja2021.docx

 

REKRUTACJA 2021/2022

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

TERMINARZ REKRUTACJI

W dniach 18.02.2021 od godz. 8.00
do 26.02.2021 do godz15:00

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022.

w naszym przedszkolu /do skrzynki przy wejściu/.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Druk deklaracji dostępny będzie na stronie internetowej
od dnia17.02.2021 r.
http://www.przedszkole152krakow.blizej.info

 

REKRUTACJA DLA NOWYCH KANDYDATÓW:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

 

 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.144078837.171276559.1611648753-1234678893.1491467815

 

 

 

 


Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021  zostały wywieszone przy wejściu do przedszkola. 

 

Wola przyjęcia dziecka na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców dzieci nowych w poniedziałek (27 kwietnia),

należy również  przesyłać  e-mail do przedszkola na adres podany w ofercie rekrutacyjnej kornel152@interia.pl

Rodzice dzieci kontnuujących piszą tylko emaila do przedszkola.

 Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic /imię i nazwisko/ akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka /imię i nazwisko/ do Samorządowego Przedszkola nr 152 w roku szkolnym 2020/2021 np. akceptuję, zgadzam się.

Potwierdzenie woli /dotyczy wszystkich dzieci, również kontynuujących/ należy przesłać  w dniach 27.04. do 08.05. do godz. 13.00. ze względu na zamknięcie systemu.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

 

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwa do 31 marca 2020. Formularz rekrutacyjny można pobrać na stronie internetowej https://portaledukacyjny.krakow.pl/ w zakładce REKRUTACJA.

Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Zważywszy na bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać mailowo do przedszkola w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Potwierdzeniem kryterium dotyczącego szczepień powinno być pisemne oświadczenie rodzica oraz ksero książeczki szczepień ze względu na konieczność ograniczenia wizyt w ośrodkach zdrowia. 

Aby pobrać oświadczenie, należy zapisać obraz umieszczony poniżej.

 

ADRES E-MAIL: kornel152@interia.pl

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/238234,1812,komunikat,rekrutacja_do_szkol_podstawowych_i_przedszkoli___wnioski_mozna_przeslac_elektronicznie.html

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 152 W KRAKOWIE
„Akademia dziecięcej twórczości” NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie
od 2 marca 2020 r.  do 31 marca 2020 r.
Składanie wniosków zainteresowanych od 2.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
w godzinach pracy sekretariatu.

 • Poniedziałek 7.00 – 14.00
 • Wtorek 10.00 – 16.00
 • Środa 7.00 – 15.00
 • Piątek 10.00 – 17.00

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:
• na stronie internetowej
http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli"
• w sekretariacie naszego przedszkola
Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wydrukowania i przyniesienia do przedszkola pierwszego wyboru (wniosek od 02.03.2020 r. dostępny na stronie : https://krakow.formico.pl

Kolejne etapy rekrutacji:

 • 24 kwietnia 2020 r. Podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 27 kwietnia - 8 maja 2020 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 11 maja 2020 r. Podane do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych.

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej:
  www.portaledukacyjny.krakow.pl /zakładka: rekrutacja do przedszkoli/ lub https://krakow.formico.pl