PRZEDSZKOLE 152

Odpłatność

W związku z nowym rokiem szkolnym obowiązują nowe numerki płatności, które otrzymaliście Państwo na początku października.

Odpłatność za miesiąc MAJ

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-maj-pdf-2024.pdf


Odpłatność za miesiąc KWIECIEŃ 2024

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-kwiecien-2024.pdf


Odpłatność za miesiąc MARZEC 2024

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-marzec-2024.pdf


Odpłatność za miesiąc LUTY2024

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-luty-2024.pdf


Odpłatność za miesiąc STYCZEŃ 2024

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-styczen-2024-pdf.pdf


Odpłatność za miesiąc GRUDZIEŃ 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-grudzien-2023-b-n.pdf


Odpłatność za miesiąc LISTOPAD 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-listopad-2023.pdf


 

Odpłatność za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-pazdziernik-2023-na-str.pdf


???Odpłatność za miesiąc WRZESIEŃ 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-wrzesien-2023-ii-stronka(1).pdf


Odpłatność za miesiąc CZERWIEC

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-czerwiec-2023-na-str.pdf


Odpłatność za miesiąc MAJ 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-maj-stronka-2023.pdf


Odpłatność za miesiąc KWIECIEŃ 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-kwiecien-2023.pdf


Odpłatność za miesiąc MARZEC 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-marzec2023-na-stronke.pdf


Odpłatność za miesiąc LUTY 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-luty-2023.pdf


Odpłatność za miesiąc STYCZEŃ 2023

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-styczen-na-str-2023.pdf

 


Odpłatność za miesiąc GRUDZIEŃ 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-za-grudzien-2022-stronka-1.pdf


Odpłatność za miesiąc LISTOPAD 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-listopad-aktualna-2022-na-stronke.pdf


W związku z nowym rokiem szkolnym przypominamy, że obowiązują nowe numerki, które dostaliście Państwo na początku października.

 

Odpłatność za miesiąc PAŹDZIERNIK 2022 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-pazdziernik-2022-na-stronkedocx.pdf


Zmiana wysokości stawki żywieniowej od dnia 1.10.2022

3 posiłki- 12,00 zł

II śniadanie + obiad- 10,00zł

obiad- 6,00zł


OPŁATA ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-sierpien-2022(2).pdf


OPŁATA ZA MIESIĄC CZERWIEC 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-czerwiec-2022-na-stronke.pdf


 

OPŁATA ZA MIESIĄC MAJ 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-maj-2022-na-stronke(1).pdf


 

OPŁATA ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-kwiecien-2022-na-stronke.docx


 OPŁATA ZA MIESIĄC MARZEC 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-marzec-2022-na-stronke(5).pdf


OPŁATA ZA MIESIĄC LUTY 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-luty-2022-na-stronke-1.pdf


OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2022

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-styczen-2022-na-stronke.pdf


OPŁATA ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-grudzien-2021-na-stronke.pdf


OPŁATA ZA MIESIĄC LISTOPAD 2021

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-listopad-2021-na-stronke.pdf


OPŁATA ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-pazdziernik-2021-na-stronke.pdf


 

Odpłatność za wrzesień

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-za-miesiac-wrzesien-2021-na-stronke.docx

 

DRODZY RODZICE

W sprawie odpłatności za miesiąc lipiec proszę dzwonić do przedszkola w godzinach 9.00- 14.00.

 


Odpłatność za przedszkole miesiąc CZERWIEC

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-za-miesiac-czerwiec.docx


 

Odpłatność za przedszkole miesiąc MAJ 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-za-miesiac-maj.pdf


Rodzice.

Odpłatność za przedszkole od m-ca kwietnia jest do nas przesyłana z MCOO na nowych listach wg alfabetu. 

Stare listy odpłatności za przedszkole były umieszczone wg uczęszczania dziecka do grupy. Nie chcąc zmieniać numeru dziecka na liście na okres 3 miesięcy przepraszamy za utrudnienia. Postaramy się w przyszłym miesiącu o dopracowanie tych list.


Opłata za przedszkole- miesiąc KWIECIEŃ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/zestawienie-imienne-kwot-do-zaplaty-z-podzialem-na-rodzicow-i-finansowanie-skonwertowany-1.pdf


 Opłata za przedszkole- miesiąc MARZEC

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/nowy-arkusz-programu-microsoft-excel.pdf


Korekta płatności za przedszkole- miesiąc LUTY

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/odplatnosc-ii-2021-strona-2.txt


 

Opłata za przedszkole- miesiąc STYCZEŃ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/rozliczenie-zywienia-i-godzin-i-2021.xlsx

 


 

Opłata za przedszkole- miesiąc GRUDZIEŃ

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/rozliczenie-zywienia-i-godzin-xii-2020-strona(2).pdf


OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE - MIESIĄC LISTOPAD

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/rozliczenie-zywienia-i-godzin-xi-2020-platnosc(1).xls

Opłata za przedszkole- miesiąc PAŹDZIERNIK

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole152krakow/kopia-rozliczenie-zywienia-i-godzin-x-2020.xls

 

 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
- Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasa Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
§ 3 ust. 1 pkt 2 Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się opłatę w wysokości:
1) 1,30 zł,
2) 0,65zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,65 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”

Opłata miesięczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych. 
Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole: do 14 każdego miesiąca.


- Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
- Rodzice dzieci, które nie realizują obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
- Świadczenia te obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu.
- Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zgodnie z Uchwałą nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

- Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami Rady Rodziców.

3 posiłki (100 %)-12,00 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad) 
2 posiłki (80%)- 10.00 zł (II śniadanie, obiad)
Stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków.
Opłata za wyżywienie dziecka nie podlega naliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Opłaty za korzystanie z przedszkola  płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za każdy poprzedni miesiąc. na rachunek bankowy:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 152
os.Piastów 10
31-623 Kraków
Nr konta w Baku PKO BP: 69102028920000510205905106
Tytułem: Opłata za przedszkole (imię i nazwisko dziecka)

 

W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należności opłat.

*podstawa prawna:
Uchwała nr XCXIII/30538/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28.06.2023.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolny w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)