PRZEDSZKOLE 152

Zajęcia

 
Sale przedszkolne są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Organizacja przestrzeni na salach umożliwia dzieciom aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach prowadzonych przez nauczycieli .
Posiadamy salę gimnastyczną ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych służącą do zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jak również jest to miejsce do realizacji zajęć tanecznych oraz rytmiki.
 
Inne proponowane aktywności:
 

Język angielski 
Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych. Lekcje w każdej z grup odbywają się 2 razy w tygodniu/każda grupa. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana nauczycielka języka angielskiego p.Aneta. Zajęcia oparte są na zasadach obowiązujących w dydaktyce, metodyce nauczania języków obcych, pedagogice i psychologii dzieci w wieku przedszkolnym.
 
 
Posiadamy gabinet, w którym można spotkać się z psychologiem oraz logopedą.
Dzieci mają odpowiednie warunki do korygowania mowy pod opieką specjalisty, a rodzice i  nauczyciele fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Prowadzone są również konsultacje dotyczące prawidłowości rozwojowych dziecka. Zapewniamy darmową i dyskretną pomoc.
 

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
odbywa się 2 razy w tygodniu w środy i w czwartki w każdej grupie wiekowej. Są to ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe, prowadzone przez instruktorkę fizjoterapii. Program obejmuje między innymi ćwiczenia wspomagające prawidłową postawę ciała. Prowadzi p. Natalia.

Rytmika
prowadzona przez p. Renatę 2 razy w tygodniu wtorki i  piątki przy fortepianie. Dzieci poznają zabawy muzyczne, śpiewają piosenki, wykonują ćwiczenia kształcące słuch, poczucie rytmu i koordynację ruchową. Dzięki wspólnej zabawie przy instrumentach rozwijają zdolności twórcze i manualne.
 
Tańce 
Zajęcia są prowadzone przez instruktora Szkoły Tańca "Pasja" p.Daniela. Odbywają się w poniedziałki w godzinach porannych. W trakcie zajęć dzieci poznają tańce latynoamerykańskie: samba, cha-cha, tańce standardowe: walc oraz inne tańce: rock & roll, makarena, polonez, polka, krakowiak, kazaczok. 
 
Gimnastyka artystyczna dla dziewczynek 
Zajęcia te łączą ćwiczenia z zabawą. To jednocześnie taniec, akrobatyka oraz wychowanie muzyczne. Małe gimnastyczki posiadają dużą sprawność fizyczność oraz gibkość. Gimnatyka artystyczna wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała, zwiększa ruchomość w stawach, dzięki czemu minimalizuje ryzyko kontuzjii. Ćwiczenia poprawiają koordynację, równowagę statyczną i dynamiczną.
 
Gimnastyka ogólnorozwojowa dla chłopców
Dzieci mają ogromne pokłady energii i uwielbiają wykonywać różnorodne ćwiczenia. I właśnie na zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej ćwiczą sprawność, koordynację ruchową, wykonują ćwiczenia przeciwko płaskostopiu, korygują wady postawy a także uczestniczą w ćwiczeniach z elementami współzawodnictwa. 
 
 
Dodatkowo dzieci z grup starszych mają możliwość uczęszczać na zajęcia, które są prowadzone przez nauczycieli z naszego przedszkola raz w miesiącu tj:
 
Zajęcia logorytmiczne "Polszczyzna"- to połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych i takich procesów myślowych, które gwarantują doskonały start do podjęcia nauki w szkole i powodzenia w nauce. A wszystko to oprawione w zabawę, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również podwyższa motywację, pewność siebie, zdolności skojarzeniowe, rozwija koncentrację uwagi i pamięci.
 
Kółko plastyczne "Mały artysta"- naszym głównym celem jest rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań artystycznych dzieci, a także ich wrodzonych możłiwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijają kreatywność oraz twórcze myślenie, inspirują się do tworzenia własnych prac, maja poczucie satysfakcji.
 
Kółko matematyczne "Mały Pitagoras"- to kółko skierowane jest do dzieci, które interesują się matematyką lub wykazują uzdolnienia w tym kierunku. Proponowanne formy i metody pracy z dziećmi są urozmaicone i zależą od charakteru omawianego materiału i możliwości psycho- fizycznych dzieci. Jednak każde zajęcia mają charakter zabawowy, ponieważ pozytywne emocje wzbudzają motywację i pamięć dzieci.
Więcej informacji u nauczycieli.