Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
PRZEDSZKOLE 152
Strona głowna  /  Wydarzenia
 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

6:00-7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 7:30 – 8:00  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8:00-8:20     Przygotowanie do śniadania.

8:20 -9:00    Śniadanie.

9:00-9:45     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9:45-10:30   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy   ruchowe.

10:30-11:00  II śniadanie.

11:00-13:00  Leżakowanie.

13:00-13:30  Przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00   Obiad.

14:00- 18:00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

6:00-7:30  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7:30 – 8:00  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8:00-8:20  Przygotowanie do śniadania.

8:20 -9:00  Śniadanie.

9:00-10:30   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30-11:00 II śniadanie.

11:00-13:00  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w  sali, zabawy   ruchowe.

13:00-13:30 Przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00 Obiad.

14:00- 14:15 Ćwiczenia relaksacyjne

14:15-15:45  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie    poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej

15:45-18:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

 

Ramowy rozkład dnia

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/246593,1812,komunikat,harmonogram_przerwy_wakacyjnej_w_przedszkolach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow_w_lipcu_i_sierpniu_2021_r_.html

Szczegóły zapisów na dyżur wakacyjny będą podane w najbliższym czasie. Prosimy śledzić stronę internetową przedszkola . 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-08 12:42:41