Kontakt
PRZEDSZKOLE 152 "AKADEMIA DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI"
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy
Portal Edukacyjny Kraków
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?fbclid=IwAR2xMMascCvHmhPAS9XhXmNhmL3cM7XzJPa7cPZ2PLjkaFZcGZciy3TyIl8
 

REKRUTACJA 2019/2020

 

Samorządowe Przedszkole nr 152 „Akademia Dziecięcej Twórczości” w Krakowie pragnie przedstawić Państwu jedną
z najbogatszych i najciekawszych ofert edukacyjnych.  Działania naszego Przedszkola  skupiają się głównie wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka, dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości. 

Koncepcja pracy naszego przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Ponadto stwarza warunki do twórczej, swobodnej aktywności zabawowej dzieci.

Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem
w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.

 

Nasza praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza ma głównie na celu:

zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i akceptację,

- umożliwić swobodę w działaniu dzieci i realizację jego własnych potrzeb i zainteresowań,

- wyzwolić otwartość i wrażliwość na otaczający świat i jego problemy,

- pobudzić do ekspresji i twórczości oraz nieskrępowanego poznawania świata.

 

 Aby zapewnić naszym wychowankom jak najlepszy rozwój  pracujemy w oparciu o następujące programy:

 

1. „NASZE PRZEDSZKOLE” PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska;

2. „NASZE PRZEDSZKOLE” PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI
SZEŚCIOLETNICH - W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska;

3. „BEZPIECZNE DZIECKO” – T. Stolarczyk;

4. „JESTEM BEZPIECZNY” – G. Zając, S. Cicha;

5. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej;

 

 

Metody i techniki z których korzystamy w pracy z dziećmi - zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka:

·            Pedagogika zabawy,

·            Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,

·            Metoda wychowania muzycznego C. Orff’a,

·            „Inteligencje wielorakie ” – teoria Howarda Gardnera,

·            Elementy nauki czytania J. Majchrzak,

·            Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,

·            Elementy gimnastyki R. Labana,

·            Metody relaksacyjne,

·            Bajkoterapia,

·            Opowieść ruchowa,

·            Muzykoterapia,

· Ekspresja muzyczno- ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,

·            Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.

 

Oferta Samorządowego Przedszkola nr 152 „Akademia Dziecięcej Twórczości”:

 

- zajęcia rytmiki : 8 x w miesiącu,

- gimnastyka korekcyjna: 8 x w miesiącu,

- zajęcia plastyczno-techniczne:  4 x w miesiącu,  

- zajęcia z języka angielskiego: 2 w tygodniu / każda grupa,

- zajęcia tańca nowoczesnego z podziałem na grupy wiekowe, 1 x w tygodniu z Klubu Tańca Towarzyskiego „Pasja”,      

- konsultacje oraz indywidualne zajęcia z logopedą,

- konsultacje oraz indywidualne zajęcia z psychologiem,

- religia w edukacji przedszkolnej,                    

- odpowiednie żywienie dla alergików z zaświadczeniem,

- grupy popołudniowe funkcjonujące od poniedziałku do piątku 

- kółko teatralne,

- kółko kulinarne,

- kółko matematyczno - rewalidacyjne,         

- przedstawienia teatralne w przedszkolu:  1 x w miesiącu ,    

- organizowane wyjazdy do groty solnej,    

- kółko logopedyczne,

- zajęcia otwarte dla rodziców i dla dziecka,     

- organizowane wyjścia do kina i teatru,

- współpraca z krakowską Fabryką Cukierków,

                  

- współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury im. C.K. Norwida,
- cykliczne zajęcia z usprawniania małej motoryki,

- cykliczne spotkania z policją,

- cykliczne program profilaktyki przy współpracy ze strażą miejską, w ramach bezpiecznego poruszania się po drodze „Autochodzik”,             

- cykliczne spotkania ze strażą pożarną,

- cykliczne spotkania z muzyką poważną,

- współpraca z Nowohuckim Centrum Kultury

- długoletnia współpraca ze Szkoła Podstawową nr 89 w ramach integracji oraz osiągania gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich,

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: zapobieganie przemocy fizycznej i psychicznej wśród dzieci,

- coroczne spotkania z okazji Święta Niepodległości w ramach wychowania patriotycznego: Eskadrylla w Muzeum Lotnictwa w Krakowie,

- udziały w różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz przeglądach twórczości dzieci.

 

Działalność charytatywna podejmowana przez Samorządowe Przedszkole nr 152 w roku szkolnym 2015/2016 „Akademia Dziecięcej Twórczości”:

Szlachetna paczka:

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym większość z nas zapomina o problemach dnia codziennego, to czas pełen radości, miłości i ludzkiej dobroci. Są jednak wśród nas tacy, u których sytuacja materialna nie pozwala w pełni cieszyć się tym czasem. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli i ogromnego serca o wsparcie. Na terenie przedszkola organizujemy zbiórkę żywności, artykułów papierniczych oraz środków czystości, które są przekazywane rodzinom znajdującym się w potrzebie.

Pola Nadziei:

Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicjum im. św Łazarza w Krakowie, w której Przedszkole aktywnie bierze udział. Celem akcji jest uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych. Wszystkich zachęcamy do wsparcia hospicjum wrzucając datki do puszki znajdującej się w szatni Przedszkola. W trakcie trwania akcji rozstrzygamy konkurs na Palmę i ozdobę Wielkanocną. Wszystkie prace biorące udział w konkursie można kupić tego samego dnia na kiermaszu na terenie Przedszkola. Część dochodu ze sprzedaży prac przekazujemy na rzecz Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie.

Góra Grosza:

Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo „NASZ DOM”, z siedzibą w Warszawie. Celem akcji jest zebranie funduszy na następujące programy pomocy: pomoc rodzinnym domom dziecka,  pomoc dla Domów dla Dzieci, pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. „Krople tworzą morze...”  - udział dzieci w akcjach pomagających innym jest bardzo cennym wkładem w poszerzenie działań przedszkola. Obok korzyści wymiernych kształtuje zarówno u dzieci jak i dorosłych cenną wartość, umiejętność dzielenia się i dostrzegania potrzebujących pomocy. Natomiast aktywna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie innej niż dydaktyczna, w dużym stopniu wpływa na zacieśnienie więzi emocjonalnych rodziców z przedszkolem i podniesienie jakości pracy wychowawczej i opiekuńczej. Gorąco zachęcamy do współpracy. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania.

Zbieramy zakrętki:

Akcja charytatywna „Zbieramy plastikowe zakrętki” jest skierowana do wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie pod patronatem Fundacji Nauka i Kultura. Dzięki organizowanym zbiórkom osoba niepełnosprawna może zostać posiadaczem nowego wózka inwalidzkiego. Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania.

Adopcja na odległość:

Jedną z wielu organizowanych akcji charytatywnych na terenie naszego Przedszkola jest dokonanie adopcji na odległość, która już trwa czwarty rok. Adopcja 5-letniej hinduski Virgini zakończyła  się. Dzięki bardzo dużym sercu Rodziców z grupy I V dziewczynka mogła się uczyć , była pod opieką lekarską , a co najważniejsze nie była głodna tak jak wielu jej rówieśników. Przysyłała nam kartki z życzeniami i podziękowaniem dwa razy do roku. W tym roku do akcji włączyli się rodzice z grupy I na rzecz dzieci i młodzieży z Maria Romero Children’s Home w Nairobi. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania. Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w adopcji.

Zbiórka materiałów plastycznych oraz „Słodka Paczka” na rzecz Oddziału Onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu:

Choroba nowotworowa pojawia się niespodziewanie, burząc dotychczasowy spokój w życiu dzieci i ich rodziców. Ich życie wówczas zostaje całkowicie podporządkowane chorobie i bezwzględnej z nią walce. Leczenie schorzeń nowotworowych jest długotrwałe, wyczerpujące organizm, przynoszące ból i cierpienie oraz tęsknotę za normalnym życiem... Życiem, jakie powinny mieć wszystkie dzieci - pełnym uśmiechu i beztroskich zabaw.  W Naszym Przedszkolu organizowana jest raz w roku zbiórka materiałów plastycznych dla Dzieci z Onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu w Krakowie.

Najdrobniejszy dar pozwoli Nam Wszystkim otrzymać najwspanialszą nagrodę, jaką jest uśmiech dziecka! Czasem tak nie wiele trzeba by pomóc! Zachęcamy do współpracy. Wszystkim, którzy biorą udział w tej akcji gorące podziękowania.

Akcja krwiodawstwa oraz Rejestracja Potencjalnego Dawcy Szpiku:

Przy okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka” zostały zorganizowane dwie akcje charytatywne. Jedną z nich była III edycja Akcji Honorowego Oddawania Krwi, w której udział mogli wziąć rodzice dzieci uczęszczających przedszkola, jak również mieszkańcy osiedla Piastów i Bohaterów Września. Akcja została przeprowadzona przy współpracy Samorządowego Przedszkola nr 152 z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod hasłem: TWOJA BEZINTERESOWANA POMOC „DAR KRWI” W TROSCE O ZDROWIE I PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA. Podobnie jak poprzednim razem, akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do oddania krwi zgłosiło się 28 osób, z których 16 oddało krew, co daje 15 pełnych jednostek krwi, czyli 7 litrów krwi. W październiku 2013 roku krew oddało 13 osób. Natomiast drugą akcją była I Rejestracja Potencjalnego Dawcy Szpiku. Zgłosiło się aż 12 osób chętnych, które przez wypełnienie odpowiedniego formularza i pobranie próbki krwi zostały wpisane do Rejestru Potencjalnych Dawców Szpiku. Jest to wynik bardzo zadawalający. Organizatorki dziękują za udział i zasługującą na duże uznanie postawę. Już dziś zachęcają do wzięcia udziału w następnej akcji, która najprawdopodobniej zostanie zorganizowana w miesiącu maju. Zapraszamy i dziękujemy!

Gwiazdka dla zwierzaka:

Głównym organizatorem akcji jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (ul. Floriańska 53). Celem akcji jest zebranie największej ilości darów (karmy) dla bezdomnych zwierząt (kotów i psów) przebywających w Krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (ul. Rybna 3). W akcji uczestniczą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne podzielone na kategorie.

Nasze przedszkole – uczestnicząc w pierwszej edycji – otrzymywało każdego roku „Certyfikat Wielkiego Serca”, a w roku szkolnym 2010/2011 zdobyliśmy II miejsce wśród przedszkoli. W roku szkolnym 2011/2012 zgromadziliśmy darów za 611 punktów – to ponad 88 kg karmy (suchej oraz konserw dla psów i kotów, a także posłania, zabawki, smycze). W roku szkolnym 2012/2013 zgromadziliśmy darów za 557 punktów – to ok 75 kg. Jednak już dziś wiemy, że ten „dar serca” był bogaty za co z całego serca dziękujemy Dzieciom, Rodzicom aktywnie uczestniczącym w akcji. Dziękujemy!

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-18