Kontakt
PRZEDSZKOLE 152 "AKADEMIA DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI"
Strona głowna  /  Wydarzenia
 

 

Organizacja pracy

ramowy rozkład dnia.

 

 

6.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci . Zabawy dowolne, ćwiczenia

poranne, praca indywidualna.

Rozmowy planowane i sytuacyjne.

Czynności sanitarno – higieniczne w łazience.

 

8.20 – 8.40 

Śniadanie.

 

8.40 – 9.00 

Zabawy zorganizowane lub w kącikach zainteresowań.

 

9.00 – 10.00      

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane z

całą grupą w zakresie programu w powiązaniu

z aktualną tematyką.

 

10.00 – 10.30   

Spacery, wycieczki, obserwacje pogodowe,

przyrodnicze. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Czynności sanitarno – higieniczne w łazience.

 

10.30 – 11.00   

II śniadanie.

 

11.00 – 13.30   

Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia

graficzne, umuzykalniające.  Słuchanie opowiadań

nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

Zabawy dowolne  lub organizowane. Spacery, wycieczki, obserwacje pogodowe,

przyrodnicze. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Grupy młodsze: drzemka.

Czynności sanitarno – higieniczne w łazience.

 

13.30 – 14.00   

Obiad.

 

14.00 – 17.30   

Praca indywidualna lub w małych grupach. Praca z

dziećmi zdolnymi.  Utrwalanie materiału (piosenki,

wierszyki). Gry i zabawy stolikowe. Zabawy

ruchowe oraz rozwijające zdolności. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń