To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola! 
Aktualności

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

DZIECI WRAZ Z RODZICAMI,

KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY CHCĄ ZAPISAĆ SIĘ

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PODCZAS DNI OTWARTYCH   marzec 2018

Data

Godz.

Temat zajęć

Grupa wiekowa

Osoba prowadząca

Nr sali

5 III

10.00

"GIMNASTYKA DLA SMYKA"

4 -latki

Anna S.

s. gimn

6 III

9.10

"CZY TO JUŻ WIOSNA?"

4, 5- latki

Aneta S.

VI

7 III

9.10

"MARCOWE ZABAWY"

4- latki

Katarzyna F.

II

8 III

9.30

"TANIEC NOWOCZESNY"

4 - latki

Klub Pasja

s. gimn.

9 III

10.00

ZABAWY RUCHOWE DO MUZYKI

5 latki

Renata B.

s. gimn.

12 III

9.10

W POSZUKIWANIU WIOSNY

4 latki

Marta P.

II

13 III

9.10

DZIAŁANIA PRZESTRZENNE - EDUKACJA MATEMATYCZNA

6- latki

Małgorzata B.

V

14 III

9.10

"MARCOWE PSOTY"

3 -latki

Dorota  J.

I

15 III

12.00

ZABAWY Z J. ANGIELSKIM

5- latki

Magdalena G.

III

16 III

9.30

ZABAWY RYTMICZNE

4 - latki

Renata B.

s. gimn.

19 III

9.10

"PRZYSMAKI KTÓRE LUBIĄ PRZEDSZKOLAKI" - ZAJĘCIA KULINARNE

6 -  latki

Dorota S.

V

20 III

9.10

WIOSNA RADOSNA - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

5, 6 latki

Teresa S.

IV

21 III

10.00

ZABAWY Z J. ANGIELSKIM

4- latki

Magdalena G.

II

22 III

9.30

TANIEC DLA DZIECI

4 - latki

Klub Pasja

s. gimn.

23 III

15.30

W MARCU JAK W GARNCU

3-6- latki

Barbara R.

II

26 III

9.10

"WIELKANOCNY BARANEK"

5- latki

Aneta B.

II

27 III

9.10

PISANKOWE DODAWANIE

4, 5 - latki

Natalia T.

VI

28 III

9.10

"ŚWIĄTECZNE ZAJĘCIA KULINARNE"

5, 6 - latki

Agata Dz.

IV

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-02-14 20:25:07


komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-17 20:07:56

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania nakrętek, a tym samym pomogli potrzebującym dzieciom.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:50:03

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:47:40

,,POLSKA - MOJA OJCZYZNA " to hasło pod, którym odbył się Wieczór Patriotyczny w Samorządowym Przedszkolu nr 152 ,,Akademia Dziecięcej Twórczości".

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:37:38

DRODZY RODZICE

DNIA 01 - XII - 2017r. ROZPOCZYNAMY ZBIÓRKĘ:

KARMY,KONSERW, POSŁAŃ, SMYCZY,OBROŻY, MISEK ORAZ ZABAWEK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT -
PSÓW I KOTÓW Z KRAKOWSKIEGO SCHRONISKA.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W AKCJI KTÓRA ZAKOŃCZY SIĘ 19 - XII - 2017r.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:28:01

„Komunikacja ważna sprawa”

Czy istnienie człowieka byłoby możliwe bez mówienia, pisania, czytania, gestów? Oczywiście, że nie. Komunikujemy się, aby porozmawiać, przekazać informacje, ujawnić swoje uczucia. Jednak w dzisiejszych czasach pojawia się coraz więcej zagrożeń, które nie zmuszają nas do myślenia. Język mówiony wypierają komputery, komunikatory które nie wymagają od nas prawidłowego formułowania zdań, a nawet poprawnej pisowni. Coraz więcej małych dzieci zaczyna wypowiadać swoje pierwsze słowa bardzo późno lub ma trudności z prawidłową artykulacją. Rodzice bardzo często zamiast mówić do dziecka włączają bajki, jednak to nie zastąpi „żywego języka”. Dzieci uczą się przez naśladownictwo, więc kiedy mówimy do niech stwarzamy sytuację do nauki prawidłowej artykulacji, wymowy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-13 15:13:26

Informujemy, że od 27.11.2017r obowiązuje nowy Statut Przedszkola. Dokument dostępny w zakładce Statut przedszkola.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-12-08 15:48:41

Od dnia 11.09.2017r. prosimy Rodziców o podpisanie aneksu do umowy. Aneks podpisuje Rodzic z którym została zawarta umowa.
Proszę o przyniesienie ze sobą umowy i dowodu osobistego na rok szkolny 2017/2018.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-09-08 15:15:46

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

        6:00-7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

       7:30 – 8:00  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc      wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

        8:00-8:20     Przygotowanie do śniadania.

          8:20 -9:00    Śniadanie.

          9:00-9:45     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

        9:45-10:30   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy   ruchowe.

          10:30-11:00 II śniadanie.

          11:00-13:00 Leżakowanie.

          13:00-13:30  Przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00   Obiad.

14:00- 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 

     6:00-7:30           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

    7:30 – 8:00   Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

   8:00-8:20         Przygotowanie do śniadania.

    8:20 -9:00          Śniadanie.

    9:00-10:30        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

   10:30-11:00       II śniadanie.

    11:00-13:00  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub
                       w  sali, zabawy   ruchowe.

   13:00-13:30        Przygotowanie do obiadu.

   13:30-14:00        Obiad.

14:00- 14:15       Ćwiczenia relaksacyjne

14:15-15:45  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie    poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).

15:45-17:30       Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich  możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPA POPOŁUDNIOWA

14:00-19:00 - REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

14:00-14:15     Schodzenie się dzieci

14:15-15:45     Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zajęcia muzyczno-ruchowe, rytmiczne, taneczne, gimnastyczne, rozwijanie aktywności w różnych sferach.

14:45-16:00     Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (w przypadku niesprzyjającej aury - gry
i zabawy ruchowe w salach)

16:00-16:10     Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

16:10-16:30     Posiłek.

16:30-17:30     Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

17:30-18:00     Zabawy inspirowane przez nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, fundamentalne oraz zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym, wychowawczym.

18:00-19:00     Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-31 21:59:54

 

Już w  PIĄTEK 1 WRZEŚNIA 2017r. rozpoczynamy nowy rok przedszkolny!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-29 12:50:50

Drodzy Rodzice.
W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2017 r. Prezydenta Miasta Krakowa (znak: BS-06.300.19.2017) uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września bieżącego roku odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia. W praktyce oznacza to, iż opłata za miesiąc wrzesień będzie naliczana i pobierana w październiku. Wysokość należnych opłat będzie ustalana przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W tym terminie przedszkole informuje także o wysokości należnych opłat w formie papierowej do rąk Rodzica. Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.
Wyżej wymieniona zmiana wymaga podpisania przez Państwa aneksu do umowy zawartej z przedszkolem na nowy rok szkolny 2017/2018.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-29 12:44:59

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

GR. I, II

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Duży podpisany koc + podpisaną poszwę oraz podpisaną piżamę (każda część).

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. III, IV, V, VI

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. VII

1.   Zamykany pojemnik z podwieczorkiem.

2.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-08-29 12:40:34

W okresie wakacyjnym sekretariat czynny od 8.00 do 14.00.

Dyżur dyrektora po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-07-10 20:50:38

17 maja w Samorządowym Przedszkolu Nr 152 odbyła się III edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu z języka angielskiego ,,English is fun”. Chęć wspólnej zabawy oraz rywalizacji fair play zadeklarowało 6 przedszkoli wraz z nauczycielami z Dzielnicy XV: P-le Nr 64, P-le Nr 125, P-le Nr 131, P-le Nr 148, P-le Nr 177, P-le Nr 187. Dodatkowo jako gospodarze udział wzięli nasi przedszkolacy z Grupy V (Julia Piętniewicz, Nina Martini-Kielan, Mateusz Kaczor). W jury zasiadali Pani Dyrektor Małgorzata Konopka, Pan Janusz Pasik Radny Dzielnicy XV Mistrzejowice, Pani Teresa Stolarczyk Nauczycielka, Pani Aneta Stasiak- nauczycielka języka angielskiego.
3- osobowe drużyny z każdego przedszkola musiały się zmierzyć w 5 konkurencjach z zakresu podanych w regulaminie konkursu zagadnień: kolory, owoce i warzywa, zwierzęta, zjawiska pogody, członkowie rodziny, cyfry. Dodatkowym zadaniem było wcześniejsze przygotowanie piosenki/ rymowanki lub wiersza i zaprezentowanie podczas konkursu. Rywalizacja była zacięta i pełna emocji, drużyny reprezentowały bardzo wysoki poziom.
Po wszystkich konkurencjach jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 177
II miejsce otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 131
III miejsce otrzymało Samorządowe Przedszkole Nr 148

Wszystkie dzieci otrzymały dyplom oraz nagrody. Dodatkowo każde przedszkole, które wzięło udział w konkursie otrzymało słownik ang-pol oraz dyplom, a nauczyciel- drobny upominek.
Kolejną niespodzianką były gry dydaktyczne, układanki, puzzle dla każdego przedszkola, których sponsorem był Pan Janusz Pasik.
Wszystkim Uczestnikom i ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy Pani Dyrektor, Radzie Dzielnicy XV w Krakowie, sponsorom za zaangażowanie w przygotowanie konkursu.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-21 23:01:43

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-17 21:51:41

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-17 21:05:50

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-15 20:16:37


komentarzy: (0)
data dodania: 2017-04-12 23:16:38

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-04-05 11:00:39

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA, KTÓRE PRACUJĄ Z DARAMI FROEBLA.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-03-19 21:30:14

Dnia 7 kwietnia (piątek) w ramach akcji charytatywnej "Pola nadziei"

w naszym przedszkolu odbędzie się kiermasz palm i stroików wielkanocnych na rzecz Hospicjum św. Łazarza.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału.

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-03-15 23:01:50


DO PRZEDSZKOLA ZAPRASZAMY
MOC ATRAKCJI ZAPEWNIAMY
NIECH SIĘ KAŻDE DZIECKO BAWI Z NAMI!

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-03-15 22:29:09

 

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

GR. I, II

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Duży podpisany koc + podpisaną poszwę oraz podpisaną piżamę (każda część).

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. III, IV, V, VI

1.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

2.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

GR. VII, VIII

1.   Zamykany pojemnik z podwieczorkiem.

2.   Dwa podpisane worki:

·       do pierwszego wkładamy podpisany strój do gimnastyki korekcyjnej (koszulka oraz getry lub spodenki- wygodne, umożliwiające swobodne wykonywanie ćwiczeń) i zostawiamy w sali w przygotowanym koszyku,

·       do drugiego worka wkładamy ubranie na przebranie i zostawiamy w szatni.

3.   Buty na zmianę (każdy but podpisany i nie może to być obuwie typu klapki).

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-08-22 18:42:59

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-08-21 22:53:29

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-07-06 16:38:18

 

Mamy wolne miejsca. Zapraszamy dzieci 2,5 letnie do grupy popołudniowej.  Pobyt dzieci w godz. 14.00 -19.00 bezpłatny.

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-07-06 16:35:16

Drodzy Rodzice!
W dniach 16.05-20.05 w godzinach pracy kancelarii można podpisać umowę na dyżur wakacyjny. Informujemy, że opłaty za przedszkole (dyżur wakacyjny) należy uregulować do 10.06.2016r. Brak wpłaty jest jednoznaczny z rozwiązaniem umowy.

W kancelarii przedszkola od dnia 16.05.2016r. odbędą się zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli.
Ilość miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zapisów!

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-15 21:27:25

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
Drodzy Rodzice, 
zapraszamy do naszego przedszkola Akademii Dziecięcej Twórczości. Mamy wolne miejsca w grupach popołudniowych pracujących w godzinach 14.00 - 19.00. Zapisy od 17 do 23 maja w sekretariacie przedszkola. 
Zapraszamy również dzieci od 2,5 r.ż. 
Sale dostosowane do możliwości i wieku dziecka. 
Miła i profesjonalna opieka. 
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: ceramika, robotyka, język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, tańce, teatrzyki, zajęcia kulinarne, uroczystości przedszkolne, wycieczki.
Zachęcamy na nasz profil fb.

https://www.facebook.com/Samorz%C4%85dowe-Przedszkole-152-…/


Zapraszamy.

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-04-13 21:06:35

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-04-10 09:09:58

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-25 10:24:32

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-06 10:11:24

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-06 10:10:56

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-02-27 17:45:12


 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-07 19:46:19

 INFORMACJA DLA RODZICÓW
 

Od 01.01.2016r. nastąpiła zmiana numeru konta dla wpłat za przedszkole.

Aktualne konto

69 1020 2892 0000 5102 0590 5106

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-07 19:34:37

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-03 16:15:37

W związku z występowaniem dużego zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, nauczyciele przed podjęciem decyzji o wyjściu z dziećmi na zewnątrz monitorują poziom zanieczyszczenia korzystając z przeznaczonej do tego aplikacji. 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-25 22:41:39

 XVI EDYCJA GÓRY GROSZA 
Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015 roku. Cel Góry Grosza pozostaje od lat niezmienny – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-25 22:30:31

 PRZEDSZKOLNA ŚWIĄTECZNA PACZKA 2015! Zachęcamy do wzięcia udziału.

Pomoc skierowana będzie do Rodziny z naszego przedszkola.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-23 23:55:11

 Drogie Dzieci!

25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia.

Z tej okazji ,we wczwartek - 26 listopada o godz. 10.00 specjalnie dla Was "Bal Pluszowego Misia".

Prosimy Was przynieście do przedszkola, już na środę Wasze ulubione pluszaki.

Będzie Przytulaśnie, mięciutko, cieplutko, po prostu Misiowo!!!

Do zobaczenia! Czekamy!!!

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-23 23:53:04

 OD TYCH NAJMNIEJSZYCH

DLA TYCH WIELKICH,

KTÓRZY O NASZĄ WOLNOŚĆ WALCZYLI...

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-23 23:51:04

 Dzisiaj dzień niezwykły

Dzień Postaci z Bajek

Dlatego Przedszkolak

Kimś innym się staje

Wciela się na balu

W postać bohatera

Którego z ulubionej

Książeczki wybiera

Tak, więc różne baśnie

Bajki i bajeczki

Wspólnie dziś czytamy

Z niejednej książeczki

Pisanej przez dzieci

Swymi postaciami

Kto na balu gościł

Obejrzyjcie sami

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-23 23:44:43

„Pasowanie na przedszkolaka" to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od  zaproszonych gości gromkie brawa. Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka dokonała uroczystego „Aktu pasowania". Uwieńczeniem uroczystości był pyszny tort i słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycielek.

 
 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-23 23:37:20

 Koncepcja pracy

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA nr 152 W KRAKOWIE 

„Akademia Dziecięcej Twórczości”

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Poprzez zabawę i naukę za strategiczne cele Naszego Przedszkola uznaje się:

v  zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju;

v  wychowywanie dzieci w taki sposób, aby lepiej orientowały się w tym, co dobre,    a co złe;

v  przygotowanie ich do codziennego życia przez kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

v  kształtowanie tolerancji, wyrozumiałości, wrażliwości, i otwartości;

v  integrowanie się z grupą przedszkolną, rodziną oraz środowiskiem lokalnym; kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”;

v  wspieranie w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej i społecznej oraz uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

 

Ponadto koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 152 w Krakowie oparta jest  o cele i zadania zawarte w aktach prawnych takich jak:

v  ustawa o systemie oświaty,

v  akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Samorządowe Przedszkole nr 152 w Krakowie „Akademia Dziecięcej Twórczości” jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola . 

 

DZIECKO MA PRAWO DO:

v  poczucia bezpieczeństwa,

v  życia i rozwoju,

v  swobody myśli, sumienia i wyznania,

v  aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

v  spokoju i samotności, gdy tego chce,

v  snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

v  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

v  pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

v  wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

v  wspólnoty i solidarności w grupie,

v  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych , zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

v  nauki, informacji, badania i eksperymentowania, zdrowego żywienia,

v  zajęć rewalidacyjnych, aby wspomóc jego rozwój,

v  rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez zajęcia dodatkowe oraz kółka zainteresowań.

 

WIZJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 Dziecko jest:

v  ciekawe świata,

v  radosne,

v  aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

v  ufne w stosunku do nauczycieli,

v  kulturalne i tolerancyjne,

v  odpowiedzialne i obowiązkowe,

v  twórcze i samodzielne w edukacji i zabawie,

v  świadome zagrożeń,

v  prawdomówne i uczciwe.

 

Umiejętności dziecka z uwzględnieniem trzech sfer rozwojowych w zależności od wieku:

1. rozwój fizyczny

2. rozwój umysłowy

3. rozwój społeczno – emocjonalny

 

Trzy latek:

v  rozwój fizyczny: stara się samodzielnie, wykonywać czynności samoobsługowe, higieniczne i kulturalne, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, zabawach, grach, wykazywać zainteresowanie rysowaniem, uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, tańcach, dbać o zdrowie i sygnalizować potrzeby

v  rozwój umysłowy: nazywa przedmioty, dostrzega różnice i podobieństwa, słucha utworów literackich, zadaje pytania, nazywa czynności, określa cechy przedmiotów, rozumie polecenia i pytania, powtarza teksty z pamięci, pokazuje i nazywa części ciała, liczy w zakresie 3, układa obrazek z dwóch części

v  rozwój społeczno – emocjonalny: zgodnie bawi się, zna imiona kolegów i koleżanek, przestrzega umów, wykonuje polecenia i nawiązuje kontakt z rówieśnikami i nauczycielem, nazywa emocje

 

Czterolatek

v  rozwój fizyczny: sygnalizuje potrzeby i korzysta z toalety, wykonuje czynności higieniczne, samodzielnie i kulturalnie spożywa posiłek oraz ubiera się i rozbiera

v  rozwój umysłowy: dba o środowisko przyrodnicze, nazywa części ciała, określa położenie przedmiotów w przestrzeni oraz ich wielkość, długość, wysokość, rozróżnia i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt odwzorowuje je, klasyfikuje przedmioty, porównuje liczebność zbiorów, przelicza do 5, rozróżnia dźwięki                         z otoczenia, dokonuje podziału zdań na wyrazy a wyrazów na sylaby

v  rozwój społeczno – emocjonalny: podaje swoje imię i nazwisko, używa zwrotów grzecznościowych i odnosi się z szacunkiem do dorosłych, przestrzega umów, rozróżnia i nazywa uczucia i panuje nad emocjami, dba o bezpieczeństwo przestrzegając reguł i zasad, uczestniczy w rodzinnych spotkaniach organizowanych           w przedszkolu, wie, że jest Polakiem

 

Pięciolatek

v  rozwój fizyczny: sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe i wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, dba o porządek, sprząta zabawki, jest sprawne fizycznie, działa w zespole podczas ćwiczeń, zna zasady poruszania się po ulicy, dba o zdrowie: zdrowo odżywia się, dostosowuje ubiór do pory roku i temperatury

v  rozwój umysłowy: potrafi skupiać uwagę na słowie mówionym, posługuje się formami fleksyjnymi, używa czasu przyszłego i przeszłego, prawidłowo wymawia głoski, wypowiada się zdaniem, stosuje określenia: dziś, wczoraj, jutro, nazywa figury geometryczne, dzieli wyraz na sylaby, głoski, podaje ilość wyrazów w zdaniu, interesuje się czytaniem, jest sprawne manualnie: podejmuje działania plastyczne, wycina, rysuje szlaczki, podejmuje próby samodzielnego kreślenia szlaczków litero podobnych, określa kierunki i położenie w przestrzeni, liczy do10, odejmuje i dodaje, różnicuje, określa związki przyczynowo – skutkowe, porządkuje zdarzenia, zna imię, nazwisko, adres, imiona rodziców, wymienia dni tygodnia, miesiące, pory roku

v  rozwój społeczno – emocjonalny: zna i przestrzega zasad, pomaga innym doprowadza pracę do końca, potrafi radzić sobie z niepowodzeniami

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-09-02 22:41:36

 MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola  na miarę swoich możliwości rozwojowych jest dobrze przygotowany do roli ucznia:

WYKAZUJE:

chęć do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego,

zainteresowanie treściami nauczania chęć poznawania czegoś nowego,

umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
z posiadanych wiadomości, uważnego  słuchania,

umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

umiejętność współpracy w grupie,

umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

tolerancję wobec innych ludzi, odmiennych postaw, przekonań,

samodzielność,

odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

chęć poznawania świata poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne,

wykazuje umiejętności społeczne, porozumiewa się z dorosłymi i dziećmi,

zgodnie funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

umiejętność dodawania i odejmowania  na konkretach poprzez liczenie na palcach, do pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy

wykazuje umiejętność operacyjnego rozumowania, ustalania stałości liczby elementów w zbiorze, orientacji przestrzennej, klasyfikowania i definiowania

umiejętność swobodnego posługiwania się symbolami jako podstawa uczenia się matematyki

mierzenie długości i pojemności  oraz ciężaru

układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych

zapisywanie czynności matematycznych

wykazywanie integracji czynności percepcyjno – motorycznych a uczenie się matematyki

umiejętność konstruowania gier

kształtowanie intuicji geometrycznych

POSIADA:

v  zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

v  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

v  podstawową wiedzę o świecie,

v  umiejętność  szanowania przyrody i środowiska,

v  umiejętności dbania o zdrowie i sprawność fizyczną,

v  umiejętności konstrukcyjne,

v  poczucie tożsamości narodowej i europejskiej.

ZNA:

v  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

v  swoją wartość, bo jest niepowtarzalną jednostką,

v  swoje miejsce w rodzinie,

v  podstawowe normy społeczne,

v  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

v  podstawy komunikowania się w języku nowożytnym (angielskim).

 POTRAFI:

v  wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany przez otoczenie,

v  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

v  dbać o swój wygląd, własne zdrowie i bezpieczeństwo,

v  współdziałać w grupie,

v  pomagać innym dzieciom,

v  wykazywać inicjatywę w działaniu,

v  przestrzegać  ustalonych reguł,

v  odróżniać dobro od złego,

v  komunikować się z innymi,

v  występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole.

PRZESTRZEGA:

v  zasad bezpieczeństwa,

v  zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

v  zasad kultury współżycia i postępowania w grupie.

 JEST:

v  odpowiedzialne za swoje zachowanie,

v  dba o naturalne środowisko,

v  ciekawe świata,

v  twórcze,

v  wrażliwe na potrzeby innych,

v  tolerancyjne,

v  na miarę swoich możliwości samodzielne,

v  przygotowane na miarę swoich możliwości do podjęcia nauki w szkole,

v  empatyczne dla roślin i zwierząt.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

v  Każde dziecko jest dla nas ważne, dlatego zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości.

v  Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne, uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

v  Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.

v  Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym,                          i otwartym na nowe doświadczenia.

v  Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci przez zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze.

v  Zapewniamy, że każde dziecko w „Akademii Dziecięcej Twórczości” dostanie klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań i inspirację do działania.

 

ZASOBY MATERIALNE

 

Samorządowe Przedszkole Ne 152 w Krakowie „Akademia Dziecięcej Twórczości” mieści się w Dzielnicy Nowa Huta. Budynek jest wolno stojący, duży, dwupiętrowy,
a dodatkowym atutem jest położenie z dala od ruchliwej ulicy. Placówka posiada duży ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych dostosowany do możliwości dziecka. Nieustannie doskonalimy swoją bazę lokalową, aby sprostać wszelkich oczekiwaniom dzieci i rodziców. Placówka posiada monitoring zewnętrzny obejmujący cały ogród oraz wejścia do przedszkola.

Placówka posiada VIII oddziałów, z podziałem na grupy wiekowe. Każda z grup posiada swoją salę dydaktyczną wyposażoną w atestowane, nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy. W każdej sali znajduje się zaplecze sanitarne. Ponadto dostępne są równe zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek i klocków. Zorganizowane są kąciki tematyczne oraz stałe, kąciki do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy. Placówka posiada w ogrodzie ścieżkę edukacyjną, umożliwiającą dzieciom podpatrywanie przyrody podczas różnych pór roku.

Ponadto na terenie placówki znajduje się sala do zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki, gdzie organizowane są zajęcia i zabawy ruchowe, muzyczne, uroczystości i koncerty. Dostępna jest również mała sala dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi gdzie prowadzone są  zajęcia logopedyczne, psychologiczne, matematyczne, plastyczne, logarytmiczne oraz dwa razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego.

Placówka stwarza możliwości żywienia dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Zatrudniony jest również nauczyciel języka angielskiego co pozwala na edukację dzieci obcojęzycznych. Posiadamy również tablicę intermedialną, która pozwala rozwijać i ulepszać proces edukacji dziecka w przedszkolu. Placówka jest wzbogacona również o nowe pomoce dydaktyczne oraz  nowatorskie pozycje z zakresu matematyki do pracy z dzieckiem.

 

ZASOBY LUDZKIE

„Akademia Dziecięcej Twórczości” ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje, kompetencje oraz zaangażowanie do pracy z dziećmi. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-09-02 22:41:28